Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Άσκηση αίτησης πτώχευσης από προμηθευτή

Την υποβολή αίτησης πτώχευσης από προμηθευτή επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Βιοτέρ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνει όμως ότι δεν συντρέχουν λόγοι αφερεγγυότητας της εταιρίας και δη παύσης των πληρωμών της.

Βιοτέρ: Άσκηση αίτησης πτώχευσης από προμηθευτή

Η Βιοτέρ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για πρόσφατο δημοσίευμα στο οποία αναφέρεται περίπτωση υποβληθείσας αίτησης πτώχευσης εναντίον της, επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω αίτηση πτώχευσης συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5/2/2014.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, η απόφαση θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες (σε κάποιο χρονικό σημείο μέχρι, το αργότερο, τον Οκτώβριο του 2014).

Σημειώνεται ότι στο θέμα είχε αναφερθεί με δημοσίευμά του και το euro2day.gr.

Ωστόσο, η εταιρία σημειώνει ότι η αίτηση ασκήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση ως υποκατάστατο ατομικής δίωξης, κάτι που απαγορεύουν ο Πτωχευτικός Κώδικας και το εφαρμοζόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

Επιπλέον, η Βιοτέρ τονίζει ότι δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις αφερεγγυότητας της εταιρίας και μάλιστα αυτή της παύσης των πληρωμών της. Όπως αναφέρει, είναι από τις ελάχιστες στον τεχνικό τομέα που εξασφαλίζει διαχρονικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αποπληρώνοντας μάλιστα για το σκοπό αυτό, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που δεν της «ανήκουν» λόγω της αφερεγγυότητας κοινοπρακτούντων εταίρων της.

Αναφερόμενη στα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου, σημειώνει ότι είναι αρνητικά, κάτι που όμως οφείλεται κυρίως στην αφερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τέλος, τονίζει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την εκπόνηση οριστικού σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Η ανακοίνωση της Βιοτέρ:

«Σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου (www.kerdos.gr), και κάτοπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο αναφέρεται περίπτωση υποβληθείσας αίτησης πτώχευσης στρεφόμενης κατά της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., η εταιρεία πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, τα ακόλουθα:

1. Η άσκηση αίτησης πτώχευσης συνιστά δικονομικό δικαίωμα του οποίου η ουσιαστική βασιμότητα κρίνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο).

2. Η πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.kerdos.gr περί υποβολής αίτησης πτώχευσης είναι ακριβής.

3. Η σχετική διαδικασία στο πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ολοκληρώθηκε την 5.2.2014.

4. Η αίτηση ασκήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως υποκατάστατο ατομικής δίωξης, κάτι που απαγορεύουν ο Πτωχευτικός Κώδικας και το εφαρμοζόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

5. Δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις αφερεγγυότητας της εταιρείας και μάλιστα αυτή της παύσης των πληρωμών της. Η εταιρεία είναι από τις ελάχιστες στον τεχνικό τομέα που εξασφαλίζει διαχρονικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αποπληρώνοντας μάλιστα για το σκοπό αυτό, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που δεν της «ανήκουν» λόγω της αφερεγγυότητας κοινοπρακτούντων εταίρων της. Τα αποτελέσματα στα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου είναι αρνητικά, κάτι που οφείλεται κυρίως στην αφερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

6. Θεωρούμε ότι δεν είναι ορθή, ούτε εναρμονίζεται με το πνεύμα των εφαρμοζόμενων διατάξεων των νόμων 3340/2005 και 3556/2007 η κάθε φορά (περιπτωσιολογική) διάψευση ή επιβεβαίωση τέτοιου είδους δημοσιευμάτων, καθώς η αντιμετώπιση αυτή μπορεί να διαστρέψει την ακριβή εικόνα που πρέπει να έχει το επενδυτικό κοινό.

7. Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την εκπόνηση οριστικού σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης του δανεισμού της».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v