Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Ζημιές 601 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Revoil έκλεισε στα 191,9 εκατ. ευρώ έναντι 194,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013

Revoil: Ζημιές 601 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο

Στην ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2014 προχώρησε o Όμιλος REVOIL.

Σημαντική βελτίωση των μεγεθών του τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε ενοποιημένη βάση εμφάνισε ο Όμιλος ΡΕΒΟΙΛ τους πρώτους τρείς μήνες του 2014 αποτυπώνοντας την πορεία ανάκαμψης που συντελείται από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό και το 2014.

Πιο συγκεκριμένα η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου σε επίπεδο EBITDA ανήλθε στα 1.9 εκατ. ευρώ από 1.58 εκατ. ευρώ το 2013 εμφανίζοντας άνοδο 20,2% ενώ για την μητρική η άνοδος διευρύνεται στο 33,3%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έκλεισε στα 191.9 εκατ. ευρώ έναντι 194.9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 1.54% παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι του Ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η μικρή μείωση οφείλεται στην πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν στα 114,9 εκατ. λίτρα έναντι 112,7 εκατ. λίτρα το 2013, εμφανίζοντας άνοδο 1.95% ενώ οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης μετά από μακρά περίοδο πιέσεων έκλεισαν με άνοδο 7%.

Στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 1.6 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 5,40 εκατ. ευρώ έναντι 5,29 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων τόσο ο Όμιλος όσο και κυρίως η μητρική περιόρισαν τις ζημιές με τον Όμιλο να κλείνει στις 601 χιλιάδες από 708,3 χιλιάδες ευρώ το 2013 και την μητρική στις 64,42 χιλιάδες από 311,4 χιλιάδες το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο Όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2014 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 601 χιλιάδες ευρώ από ζημιές 716,9 χιλιάδες το 2013, ενώ η μητρική με οριακές ζημιές 64,42 χιλιάδες από ζημιές 320 χιλιάδες το 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v