Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Ενέργειες για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στην αναχρηματοδότηση της εταιρίας και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εστιάζει τις προσπάθειές της η Yalco προκειμένου να επιτύχει την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης.

Yalco: Ενέργειες για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η εταιρία Yalco ενημερώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, προκειμένου να επιτύχει την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχει λάβει η εταιρία έχουν αποδώσει στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2014 με σημαντική μείωση της αρνητικής εξέλιξης όπως αποτυπώνεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και σε συνδυασμό με τις ενέργειες που γίνονται με τις τράπεζες, η εισηγμένη αναμένει την αναχρηματοδότηση της εταιρείας και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Yalco, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07ης.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v