Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου

Την έγκριση καταβολή του αναλογούντος φόρου επί αφορολόγητων αποθεματικών 104,88 εκατ. και την εφαρμογή της απόφασης για την τιμολόγηση πελατών υψηλής τάσης καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γ.Σ. της ΔΕΗ στις 22 Δεκεμβρίου.

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου
Η ΔΕΗ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00, στα γραφεία της (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα πρώτο: Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

Θέμα δεύτερο: Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

Θέμα τρίτο: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα τέταρτο: Επικύρωση του ορισμού, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα πέμπτο : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v