Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Από 11 Δεκεμβρίου η καταβολή προμερίσματος

Στις 11 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το προμέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) από τα κέρδη του 2014 βάσει των οικονομικών καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί για το α΄ εξάμηνο του έτους, της εταιρίας Mermeren Kombinat.

Mermeren: Από 11 Δεκεμβρίου η καταβολή προμερίσματος
Η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της Mermeren Kombinat AD Prilep που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 21 Νοεμβρίου 2014 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Mermeren, θα καταβληθούν κέρδη εις νέον που έχουν συσσωρευθεί τα έτη πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και αποθεματικά σχηματισθέντα πριν από το 2009.

Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,65 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει) σε 0,5461 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Επίσης, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από 11 Νοεμβρίου 2014, θα καταβληθεί προμέρισμα από τα κέρδη του 2014 βάσει των οικονομικών καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει) σε 0,1250 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης των ως άνω ποσών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2014 (record date). Από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης των παραπάνω ποσών. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2014 από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v