Πετρόπουλος: Στο 35,06% μειώθηκε η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου

Ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, κατέχει πλέον 2.479.261 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,06% επί των μετοχών της Εταιρείας. Με 8,16% η Brevan Howard Greek Opportunities.

Πετρόπουλος: Στο 35,06% μειώθηκε η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ανακοίνωσε ότι ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος κατείχε 2.534.261 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,84% επί συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Την 23/3/2018 προέβη σε πώληση 55.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 0,78%.

Με την άνω μεταβίβαση, ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, κατέχει πλέον 2.479.261 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,06% επί των μετοχών της Εταιρείας.

Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, μετέβαλε κατά 3% το ποσοστό του από την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Επιπλέον η Πετρόπουλος ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος Brevan Howard Greek Opportunities Master Fund Limited την 5/3/2018 προέβη σε αγορά 576.923 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,16%. Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο μέτοχος υπερέβη του ορίου του 5% επί των μετοχών της Εταιρείας.

To Brevan Howard Greek Opportunities Master Fund Limited ανήκει στη Βrevan Howard Asset Management LLP.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v