Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Από 4 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,35/μετοχή

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα.

ΟΤΕ: Από 4 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,35/μετοχή

O «ΟΤΕ» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 12/06/2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,352880 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.000.232 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 28 Ιουνίου 2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 40 & 64 του ν.4172/2013), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,299948 ευρώ ανά μετοχή.

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 29η Ιουνίου 2018 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v