Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Groupama: Συνεχίζει να μην διαθέτει εγγυημένα αποταμιευτικά προγράμματα

Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων οδηγεί την εταιρεία στη συντηρητική στάση μη προσφοράς εγγυημένων αποταμιευτικών προγραμμάτων. Σημαντική αύξηση στα προγράμματα Ζωής που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις. Πως ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη με ελαφρώς μειούμενη την παραγωγή.

Groupama: Συνεχίζει να μην διαθέτει εγγυημένα αποταμιευτικά προγράμματα

Διατήρησε και το 2017 την πολιτική μη διάθεσης νέων εγγυημένων αποταμιευτικών συμβολαίων η Groupama Ασφαλιστική (πρώην Φοίνιξ), επιλέγοντας να κρατήσει συντηρητική στάση, όσο παραμένει το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων διεθνώς.

Η παραπάνω απόφαση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση το χαρτοφυλάκιο ομαδικών συμβολαίων, ευθύνονται για τη μικρή μείωση (1,5%) που εμφάνισε το 2017 ο Κλάδος Ζωής.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Ζωής (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων) διαμορφώθηκε στα 52,3 εκατ. ευρώ. Η συνολική παραγωγή των αποταμιευτικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά κατά 3%, λόγω της σημαντικής αύξησης της παραγωγής των προϊόντων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά (DAF) συμβόλαια παρουσιάζονται μειωμένα, καθώς το 2016 είχε επηρεαστεί θετικά από έκτακτες εφάπαξ καταβολές ασφαλίστρων.

Η παραγωγή των ατομικών συμβολαίων υγείας και συμπληρωματικών ασφαλίσεων εμφανίζεται επίσης αυξημένη κατά 7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην νέα παραγωγή των ετησίως ανανεωμένων προϊόντων υγείας η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 65% των συνολικών νέων εργασιών του κλάδου.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Ζημιών διαμορφώθηκε στα 80,1 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 2,8% έναντι του 2016. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο Αυτοκινήτου ανήλθαν σε 52,9 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 1,7%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο Πυρός που αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο κλάδο στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανέρχονται σε 20,4εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,6%.

Το μερίδιο αγοράς στον κλάδο Αυτοκινήτου διαμορφώθηκε στο 5% το 2017 από 5,2% το 2016 ενώ διατηρήθηκε σταθερό στο 6,2% το μερίδιο αγοράς στον κλάδο Πυρός, όπου η αγορά εμφανίζει αντίστοιχη μείωση της παραγωγής (-4,6%) σε σχέση με το 2016.

Η έμφαση στη συνετή διαχείριση κινδύνων αποτυπώνεται στον καθαρό δείκτη συνολικών ζημιών και εξόδων, ο οποίος το 2017 διαμορφώθηκε στο 86,04% για το κλάδο ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Ο αντίστοιχος δείκτης στην Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητου ανήλθε σε 82,1% παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το 2016 (84,6%), ενώ σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα ανήλθε και για το 2017 το αποτέλεσμα του κλάδου Πυρός όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 88,2% σε σχέση με 80,8% το 2016.

Η αύξηση του κόστους στον κλάδο Πυρός επηρεάστηκε από την μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο καταγραφή μεγάλων ζημιών και καταστροφικών γεγονότων. Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Ζωής και Υγείας (αποτέλεσμα πριν από λειτουργικά έξοδα και έσοδα επενδύσεων) βελτιώθηκε σημαντικά κυρίως λόγω του χαμηλότερου σε σχέση με το 2016 αρνητικού αντίκτυπου από την επικαιροποίηση των προεξοφλητικών επιτοκίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό του ελέγχου επάρκειας των ασφαλιστικών αποθεμάτων (Liability Adequacy Test).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 10,6 εκατ. ευρώ από 7.3 εκ. ευρώ το 2016) με την παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται σε 132,48 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων) μειωμένη κατά 2,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το συνολικό αποτέλεσμα επενδύσεων εκτός των αποτελεσμάτων των Unit linked προϊόντων διαμορφώθηκε σε 13,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 13,6 εκατ. ευρώ το 2016. Η μείωση οφείλεται στα χαμηλότερα επίπεδα των κερδών από πωλήσεις τίτλων, ενώ τα έσοδα επενδύσεων (κουπόνια και μερίσματα) παρέμειναν σταθερά (11,4 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus