Κρι Κρι: Στις 29 Αυγούστου θα καταβληθεί το μέρισμα

Δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρείας βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων είναι οι εγγεγραμμένοι, στα αρχεία του συστήματος Άυλων τίτλων της Κρι Κρι, επενδυτές κατά την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Κρι Κρι: Στις 29 Αυγούστου θα καταβληθεί το μέρισμα

Η Kρι Κρι ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3 Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 0,115 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, ήτοι 0,01725 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,09775 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, επενδυτές κατά την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 από την Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v