Ο Οίκος Νάκα «βλέπει» το ηλεκτρονικό εμπόριο

Πώς βλέπει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας τη νέα οικονομική χρήση. Η πορεία της αγοράς, η διεύρυνση μεριδίων και ο στόχος δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ψηφίστηκε η χρηματική διανομή ύψους 0,135 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Οίκος Νάκα «βλέπει» το ηλεκτρονικό εμπόριο

Χρηματική διανομή αυξημένη κατά 35% σε σχέση με την περυσινή χρονιά αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Μουσικού Οίκου Νάκα την Παρασκευή.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με την περυσινή επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, φέτος θα δοθούν:

α) Επιστροφή κεφαλαίου 0,085 ευρώ (χωρίς φορολογική επιβάρυνση) και

β) Μέρισμα ύψους 0,05 ευρώ (φορολογικός συντελεστής 15%).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, η φετινή οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου κινείται μέχρι τώρα σε επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας παρόμοια με τα αντίστοιχα περυσινά.

«Είμαστε συγκρατημένοι στο να προβλέψουμε με ακρίβεια το πώς θα εξελιχθεί για εμάς το σύνολο της χρονιάς, καθώς η αγορά παρουσιάζεται ευμετάβλητη και ενδεχομένως η ζήτηση να επηρεαστεί από τις εξελίξεις τόσο στο πολιτικό όσο και στο γενικότερο περιβάλλον», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της εισηγμένης Γεώργιος Νάκας, συμπληρώνοντας ωστόσο το ενδιαφέρον της εταιρείας του να επενδύσει περαιτέρω στο μέτωπο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Ήδη έχουμε αρχίσει να επενδύουμε, ωστόσο περιμένουμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη ορατότητα για τη μελλοντική πορεία της εγχώριας αγοράς, προκειμένου να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας στο συγκεκριμένο μέτωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισηγμένη εταιρεία έχει αυξήσει κατά τα τελευταία χρόνια τις πωλήσεις της, όταν η αγορά καταγράφει πτώση, γεγονός που οδηγεί σε διεύρυνση μεριδίων σε βάρος κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου, ορισμένες εκ των οποίων αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Η θυγατρική της εισηγμένης στην Κύπρο σημειώνει φέτος άνοδο, το ωδείο διατηρεί σε αριθμό μαθητών την περυσινή του άνοδο και ενισχύεται ελαφρά σε έσοδα, ενώ σε ό,τι αφορά το δίκτυο των καταστημάτων, η εταιρεία απορρόφησε πλήρως τις χαμένες πωλήσεις από τη διακοπή λειτουργίας του σημείου πώλησης που διέθετε στο Mall.

Κατά την περασμένη οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2018, ο Όμιλος Νάκα αύξησε τον κύκλο εργασιών του από τα 19,8 στα 21,17 εκατ. ευρώ και την προ φόρων κερδοφορία του σε 1,085 εκατ. από 800 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 711 χιλ. ευρώ, έναντι 766 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (+1,39 εκατ. οι λειτουργικές και +172 χιλ. ευρώ οι επενδυτικές), γεγονός που όχι μόνο χρηματοδότησε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 634 χιλ. ευρώ προς τους μετόχους, αλλά επιπλέον μείωσε και το ύψος των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Στις 30/6/2018, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανερχόταν μόλις σε 1,47 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμα δάνεια 3,88 εκατ., βραχυπρόθεσμος δανεισμός 617 χιλ. και από την άλλη πλευρά ταμειακά διαθέσιμα 3,031 εκατ. ευρώ).

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v