Οφέλη για Περσεύς από την εξυγίανση της Σελόντα

Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, ύψους 8,12 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο καθώς μειώνονται οι οφειλές της Σελόντα από αγορές ιχθυοτροφών. Προχώρησε σε πρόωρη εξόφληση τμήματος ομολογιακού δανείου. Ερχεται δημόσια πρόταση.

Οφέλη για Περσεύς από την εξυγίανση της Σελόντα

Η εισηγμένη εταιρεία παραγωγής ιχθυοτροφών Περσεύς συγκαταλέγεται στις πλέον ωφελημένες πλευρές από τις κινήσεις που έγιναν και δρομολογούνται για τη διάσωση-ανάκαμψη των δύο μεγάλων εγχώριων ιχθυοκαλλιεργητικών ομίλων της χώρας και ειδικότερα των Ιχθυοτροφείων Σελόντα.

Αρχικά, η κεφαλαιακή ενίσχυση από τις τράπεζες και στη συνέχεια το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά το υπόλοιπο που τα Ιχθυοτροφεία Σελoντα όφειλαν στην Περσεύς, λόγω της αγοράς ιχθυοτροφών από αυτή.

«Σήμερα, παρά τη δυσχερή συγκυρία που επικρατεί στον κλάδο με τις τιμές των ψαριών να υποχωρούν, το υπόλοιπο της Σελοντα προς την Περσεύς έχει μειωθεί δραστικά, εξυπηρετείται κανονικά και οι όροι αποπληρωμής δεν διαφέρουν καθόλου από αυτούς που επικρατούν στην αγορά», υποστηρίζεται από γνωστό στέλεχος του κλάδου.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις λογιστικές καταστάσεις της Περσεύς, όπου μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 δημιουργήθηκαν θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 8,12 εκατ. ευρώ, όταν η καθαρή κερδοφορία είχε διαμορφωθεί στις 781 χιλ. ευρώ!

Συνολικά, στις 30/6/2018 ο καθαρός δανεισμός της Περσεύς είχε μειωθεί στα 12,15 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμος δανεισμός 19,45 εκατ., βραχυπρόθεσμος 2,795 εκατ. ευρώ και μετρητά 10,09 εκατ. ευρώ).

Έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή κίνηση της κορινθιακής εταιρείας να προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ τμήματος του ομολογιακού της δανείου, το οποίο έληγε το έτος 2021! (προφανώς, η κίνηση αυτή οδηγεί σε μείωση του κόστους χρηματοδότησης).

Επιπλέον, η αναμενόμενη πώληση των Ιχθυοτροφείων Σελοντα στο αμερικανικό fund Amerra και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που θα ακολουθήσει, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα οικονομικά στοιχεία της εισηγμένης και έτσι θα συμβάλει στη φερεγγυότητα του μεγαλύτερου πελάτη της Περσεύς.

Μια δεύτερη… καραμπόλα που θα προκύψει από τη δρομολογούμενη εξαγορά των Ιχθυοτροφείων Σελoντα (αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο, από τη στιγμή που δώσει το ΟΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) είναι η δημόσια πρόταση που θα ακολουθήσει προς τους υπόλοιπους μετόχους της Περσεύς.

Σήμερα, τα Ιχθυοτροφεία Σελοντα κατέχουν το 41,38% της Περσεύς, όταν ο όμιλος Κυριακού ελέγχει το 41,16%, ο κ. Γιώργος Αντύπας το 6% και το ευρύ επενδυτικό κοινό το υπόλοιπο 11,5%.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (και με δεδομένο ότι η μετοχή της Περσεύς δεν καλύπτει τα απαιτούμενα όρια εμπορευσιμότητας στο ΧΑ), η τιμή της δημόσιας πρότασης θα είναι η μεγαλύτερη εκ των:

Πρώτον, της μέσης σταθμικής χρηματιστηριακής τιμής του τίτλου κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση του deal και

δεύτερον, της αποτίμησης της «εύλογης αξίας» της μετοχής από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Είναι προφανές ότι η επιτυχία ή όχι της δημόσιας πρότασης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, η Περσεύς σημείωσε κύκλο εργασιών 15,26 εκατ. ευρώ (έναντι 17,23 κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης) και καθαρά κέρδη 781 χιλ. ευρώ (έναντι 349 χιλ.), ενώ τα ίδια κεφάλαιά της είχαν διαμορφωθεί στα 23,48 εκατ. ευρώ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v