Μουσικός Οίκος Νάκα: «Βλέπει» στάσιμες επιδόσεις στη φετινή χρήση

Πώς βλέπει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας τις επιδόσεις της φετινής οικονομικής χρήσης. Μικρή υποχώρηση επιδόσεων και υψηλές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Μουσικός Οίκος Νάκα: «Βλέπει» στάσιμες επιδόσεις στη φετινή χρήση

Στα ίδια περίπου επίπεδα αναμένεται να κυμανθούν τα αποτελέσματα του Μουσικού Οίκου Νάκα στο σύνολο της χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2019, καθώς στο τρέχον εξάμηνο προβλέπεται να καλυφθεί η περιορισμένη υστέρηση του πρώτου μισού της οικονομικής χρήσης.

Ειδικότερα κατά το εξάμηνο μεταξύ της 1/7/2018 και 31/12/2018:

• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 11,11 εκατ. έναντι 11,27 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν από το 1,327 στο 1,142 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τα 672 στα 571 χιλ. ευρώ.

• Οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (+1,29 εκατ. οι λειτουργικές και -216 χιλ. ευρώ οι επενδυτικές) είχαν ως αποτέλεσμα τη διανομή μετρητών στους μετόχους (613 χιλ. ευρώ) και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού στο 1,25 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 17,65 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την πορεία του β εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και το σύνολο αυτής, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά; «Στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σ’ αυτό συνηγορεί η ανάληψη και υλοποίηση έργου, στο β’ εξάμηνο της χρήσης, για το δήμο Ζακύνθου μετά από διαγωνισμό συνολικού ποσού 583 χιλ. ευρώ περίπου. Κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου παραμένει η ρευστή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας η οποία ενδέχεται να αναπροσαρμόσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v