Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπουτάρης

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπουτάρης

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Στυλιανου Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουταρη Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Αμαρτζίτ Σουρτζίτ Σινγκ Εκτελεστικός Μέλος

Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Αυγούστου 2019 έχει ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.

2. Αρτόπουλος Ελευθέριος του Αποστόλου. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

3. Αρτοπούλου Αναστασία του Ιωάννη. Δεν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι διετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλ. την 19η Αυγούστου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v