Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Στα 700 εκατ. ευρώ ο πήχης για Εθνική Ασφαλιστική

Η τράπεζα αισιοδοξεί ότι θα δεχθεί προσφορές άνω των 560 εκατ. ευρώ για το 80% της θυγατρικής της. Τι προβλέπει το 5ετές business plan. Η υψηλότερη ενδεικτική προσφορά στα 550 εκατ. ευρώ. Εσχατη λύση το IPO.

ΕΤΕ: Στα 700 εκατ. ευρώ ο πήχης για Εθνική Ασφαλιστική

Στα 700 εκατ. ευρώ θέτει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο αποτίμησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, αισιοδοξώντας ότι οι δεσμευτικές προσφορές θα κινηθούν σε υψηλότερα νούμερα.

Με βάση το πενταετές business plan (2018-23), τα βασικά σημεία του οποίου έχουν δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την πρώτη φάση του διαγωνισμού, η Εθνική Ασφαλιστική θα επιτυγχάνει, τα επόμενα χρόνια, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εργασιών 12%, με μέση μείωση κόστους, ετησίως, περίπου 1%. Τα αθροιστικά προ φόρων κέρδη της 5ετίας εκτιμώνται στα 500 εκατ. ευρώ (μέσος ετήσιος όρος 100 εκατ. ευρώ).

Οι παραπάνω εκτιμήσεις δικαιολογούν αποτίμηση της τάξης τουλάχιστον των 700 εκατ. ευρώ (0,7 φορές τη λογιστική αξία) για το 100% της ασφαλιστικής, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, το οποίο συνεπάγεται τίμημα υψηλότερο των 560 εκατ. ευρώ για το 80%, που αποτελεί το ελάχιστο ποσοστό προς πώληση στην εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές διαπραγματεύονται με κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί σε 0,9 με 1,1 φορές τη λογιστική τους αξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη φάση των ενδεικτικών προσφορών, ένας από τους τρεις διεκδικητές (Fosun, CVC Capital και Värde Partners) της Εθνικής Ασφαλιστικής πρόσφερε τίμημα 550 εκατ. ευρώ για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στην τράπεζα εκτιμούν ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί στη δεύτερη φάση, ανεβάζοντας το ύψος των προσφερόμενων τιμημάτων.

Το βέβαιο είναι ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στηρίζει πολλά στην εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, καθώς το σενάριο της εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α, με διάθεση -υφιστάμενων- μετοχών κρίνεται ότι θα οδηγήσει στην εγγραφή μεγαλύτερης ζημιάς. Παραμένει, πάντως, στο τραπέζι ως λύση ανάγκης για την περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος.

Είναι πλέον κατανοητό ότι οι προσδοκίες έχουν προσγειωθεί και ουδείς αναμένει να αποτιμηθεί η ασφαλιστική σε επίπεδα που να προσεγγίζουν τη λογιστική της αξία. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική έχει αποτιμήσει τη θυγατρική ασφαλιστική της στις 30/9 στο 1,06 δισ. ευρώ και επομένως για να μην εγγράψει κεφαλαιακή ζημιά, θα πρέπει να δεχθεί προσφορές για το 80%, της τάξης των 848 εκατ. ευρώ.

Το καλό σενάριο θα ήταν η κεφαλαιακή ζημιά συν τη ζημιά από τη νέα αποτίμηση του 20%, που θα διακρατήσει η τράπεζα, να περιορισθεί κάτω από τα 250 εκατ. ευρώ.

Η εγγραφή έκτακτου κέρδους 500 εκατ. ευρώ από τη νέα ανταλλαγή κρατικών ομολόγων με την Ελληνική Δημοκρατία, σε συνδυασμό με την κερδοφορία των χρήσεων 2019-20, επιτρέπει στην τράπεζα να εγγράψει ζημιά από την πώληση της ασφαλιστικής της τάξης των 250 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 6 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, πώληση της ασφαλιστικής θα μειώσει κατά περίπου 1 με 1,1 δισ. ευρώ το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό του ομίλου, βελτιώνοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Οι αποφάσεις της Εθνικής για το αν ολοκληρώσει τον διαγωνισμό αναμένεται να ληφθούν στα τέλη Μαρτίου. Οι τρεις επενδυτές (Fosun, CVC Capital και Värde Partners), που πέρασαν στη δεύτερη φάση, θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν due diligence ως τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ αν χρειασθεί, θα χορηγηθεί νέα μικρή παράταση.

Στόχος της τράπεζας είναι να έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής πριν την 25η Μαρτίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v