Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Γιατί θα γράψει κεφαλαιακό κέρδος από τη Cepal

Πόσο αγόρασε το 61,4% του ομίλου από τη Centerbridge τον περασμένο Ιούλιο και πού αποτιμήθηκε το 100% του ομίλου. Η «προίκα» της ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των NPEs της τράπεζας και η προσφορά της Davidson Kempner.

Alpha Bank: Γιατί θα γράψει κεφαλαιακό κέρδος από τη Cepal

Το ποσό των 35,96 εκατ. ευρώ κατέβαλε, τον περασμένο Ιούλιο, στη Centerbridge η Alpha Bank, για να ελέγξει το 100% του ομίλου Cepal και να προχωρήσει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2020-2022, το οποίο έχει ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Η Alpha Bank είχε έρθει σε επί της αρχής συμφωνία με τη Centerbridge για την αγορά του 61,4% της Cepal Συμμετοχών, πριν από ένα χρόνο, καθώς ο έλεγχος του 100% του ομίλου εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αποτελούσε κίνηση-κλειδί για την έναρξη της τιτλοποίησης Galaxy.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, μετά από εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης πώλησης μετοχών (put option) από την πλευρά της Centerbridge. Η τελευταία εισέπραξε το ποσό των 35,96 εκατ. ευρώ, για να μεταβιβάσει το 61,4% στην Alpha.

Με βάση την παραπάνω συναλλαγή, η Alpha επανεκτίμησε την αξία του ποσοστού που κατείχε αρχικά (38,61%), εγγράφοντας κέρδος 14,3 εκατ. ευρώ. Υψηλό κεφαλαιακό κέρδος θα εγγράψει από την επικείμενη πώληση ποσοστού 80% με 85% της Cepal στην Davidson Kempner, η οποία αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την τιτλοποίηση Galaxy και την αγορά της Cepal.

Η προσφορά της DK προβλέπει την εξαγορά του 80% με 85% της Cepal, με τίμημα που αποτιμά την εταιρεία σε τριπλάσια επίπεδα από αυτά (58,6 εκατ. ευρώ) που αγόρασε προ τετραμήνου η τράπεζα το 61,4% από τη Centerbridge.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η Cepal αναλαμβάνει από 1ης Δεκεμβρίου το σύνολο της διαχείρισης των NPEs της Αlpha Βank, εξέλιξη που θα εκτινάξει τις υπό διαχείριση απαιτήσεις της στα 33 δισ. ευρώ. Η εταιρεία, δηλαδή, πωλείται από την Alpha με «προίκα» μια πολυετή σύμβαση διαχείρισης, την οποία, πρακτικά, πληρώνει η D.K.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του μήνα, ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης των Διευθύνσεων Καθυστερήσεων Retail και Wholesale καθώς και του προσωπικού τους από την τράπεζα στη Cepal. Το ποσοστό των εργαζομένων που έχει αποδεχθεί εθελοντικά τη μεταφορά του ξεπερνά το 90%.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Cepal Συμμετοχών ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 6 εκατ. ευρώ, με έκδοση 6.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών. Eν συνεχεία κάλυψε εξολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου κατά 4,7 εκατ. ευρώ της 100% θυγατρικής της Cepal Hellas καθώς στις 31.12.2019, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της υπολειπόταν του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (16,09 εκατ. ευρώ).

Πέραν της Cepal Hellas, η Cepal Συμμετοχών ελέγχει τις Kaican Services Ltd και Kaican Hellas A.E.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v