Εθνική Τράπεζα: Γιατί είναι game changer η τιτλοποίηση Frontier

Μειώνεται κατά 60% το απόθεμα των NPEs από την απο-αναγνώριση των δανείων. Το NPE ratio θα υποχωρήσει στο 13,3% φέτος και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2022. Η εστίαση στις ρυθμίσεις και τα οφέλη από την εσωτερική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Εθνική Τράπεζα: Γιατί είναι game changer η τιτλοποίηση Frontier

Ως game changer για την Εθνική θα λειτουργήσει, σύμφωνα με τη διοίκησή της, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ (project Frontier) καθώς θα μειώσει δραστικά το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και ταυτόχρονα θα επιτρέψει στην τράπεζα να μην επιβαρυνθεί από μελλοντικά βάρη προμηθειών διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων της.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) του χαρτοφυλακίου Frontier βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στις αρχές της εβδομάδας κατατέθηκαν τουλάχιστον τέσσερις μη δεσμευτικές προσφορές, με τους τρεις mega servicers να δίνουν το παρών, όπως και το σχήμα PIMCO-Quantum.

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές Απριλίου και η συναλλαγή προσδοκάται ότι θα κλείσει (σ.σ. υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας) μέχρι το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο τον Ιούλιο.

Εφόσον η Εθνική πωλήσει το 95% των mezzanine και junior notes, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να προχωρήσει σε απο-αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), που τιτλοποιήθηκαν, μεικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 7 δισ. ευρώ.

Έτσι, θα μειώσει, με μια κίνηση, το απόθεμα των NPEs κατά 60%, ρίχνοντας το NPE ratio σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό στο τέλος της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τη διοίκησή της. Σύμφωνα με τους αναλυτές, μετά την απο-αναγνώριση των δανείων του χαρτοφυλακίου Frontier, το NPE ratio της τράπεζας, σε pro forma βάση, θα διαμορφωθεί πέριξ του 13,3% ( 3,8 δισ. ευρώ).

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Π. Μυλωνάς, μιλώντας προ μηνών στους αναλυτές, εκτίμησε ότι η επίπτωση στα κεφάλαια από τη συναλλαγή θα είναι μηδαμινή.

Focus στις ρυθμίσεις δανείων, περιορισμένες πωλήσεις/τιτλοποιήσεις

Η Εθνική, μετά τη συναλλαγή Frontier, θα εστιάσει στις ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που θα παραμείνουν στα βιβλία της, επιδιώκοντας να καταστήσει ενήμερα όσα περισσότερα μπορεί. Όσα κριθεί ότι δεν επιδέχονται βιώσιμης (επανα)ρύθμισης θα πωληθούν/τιτλοποιηθούν, μέσω χαρτοφυλακίων, πάντως, με περιορισμένη περίμετρο. Παράλληλα, θα συνεχισθεί η πολιτική πωλήσεων μεμονωμένων εταιρικών δανείων.

Στόχος είναι στο τέλος του 2022, χάρη κυρίως σε οργανικές δράσεις και δευτερευόντως σε πωλήσεις/τιτλοποιήσεις, το NPE ratio να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό. Το πλεονέκτημα της Εθνικής στην παραπάνω προσπάθεια είναι ταυτόσημο με αυτό του project Frontier.

Χάρη στα κέρδη-ρεκόρ από τις ανταλλαγές ομολόγων ελληνικού δημοσίου (κέρδη-ρεκόρ για Εθνική από τις ανταλλαγές ομολόγων) και την οργανική κερδοφορία της, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το όποιο κόστος προκύψει, τόσο από το Frontier όσο και από τις υπόλοιπες οργανικές και μη ενέργειες για τη μείωση των NPEs.

Η παραπάνω πολυτέλεια της επιτρέπει να επιχειρήσει την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, προτάσσοντας οργανικές δράσεις, ώστε να διατηρήσει πάνω της τα περιθώρια απόδοσης. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική σχημάτισε, στο 9μηνο της χρήσης 2020, προβλέψεις 426 εκατ. ευρώ για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19. Εξ αυτών, περίπου τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III).

Όπως αποκάλυψε η Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων της τράπεζας Φωτεινή Ιωάννου, μιλώντας στο Fin Forum, η Εθνική συνέχισε και πέρσι, παρά την πανδημία, την πολιτική υψηλών ρυθμίσεων.
Μόνο στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής, οι ρυθμίσεις ανήλθαν στο 1,2 δισ. ευρώ, με το πρόγραμμα Spit&Settle να τυγχάνει, σύμφωνα με την ίδια, όλο και μεγαλύτερης αποδοχής από τους δανειολήπτες, οδηγώντας ταυτόχρονα σε χαμηλότερα ποσοστά αθέτησης ρυθμίσεων.

Ταυτόχρονα, η Εθνική εμφανίζει, προσώρας, υψηλά ποσοστά πληρωμών από όσα δάνεια εξέρχονται της περιόδου αναστολής δόσεων. Σύμφωνα με την κα Ιωάννου, πάνω από το 80% των στεγαστικών δανείων που βγήκαν από τα moratoria τον Σεπτέμβριο επανήλθε σε κανονική πληρωμή. Αντίστοιχη συμπεριφορά είδε η τράπεζα και το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σε στεγαστικά αλλά και επιχειρηματικά, με τα στελέχη της, πάντως, να σημειώνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Τα οφέλη από την εσωτερική διαχείριση «κόκκινων» δανείων

Το χαρτοφυλάκιο Frontier αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση, που δεν συνοδεύεται από κίνηση ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των εναπομεινάντων NPEs. Η Εθνική επέλεξε να διατηρήσει πάνω της τη διαχείριση των εναπομεινάντων «κόκκινων» δανείων και επομένως τα περιθώρια απόδοσης από τη «θεραπεία» τους. Ταυτόχρονα, μειώνει δραστικά το απόθεμα των NPEs, χωρίς να αναλάβει βάρη καταβολής προμηθειών διαχείρισης σε βάθος αρκετών ετών.

Σύμφωνα με την κυρία Ιωάννου, η τράπεζα ήθελε να κρατήσει πάνω της την πρωτοβουλία διαχείρισης των μελλοντικών ροών από καθυστερήσεις, ενώ επιπρόσθετα θεώρησε ότι η εγχώρια δευτερογενής αγορά δεν χωρά πάνω από 3-4 mega servicers. «Θεωρήσαμε ότι μια λιγότερο πολύπλοκη συναλλαγή, servicer-released, χωρίς carve out θα προσέλκυε το ενδιαφέρον όλων των καθιερωμένων servicers που θέλουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις πλατφόρμες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ιωάννου.

Ο βασικότερος, πάντως, λόγος σύμφωνα με την αγορά, που η Εθνική δεν προχώρησε σε carve out καθώς και σε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική (hive down) έγκειται στην «πολυτέλεια» που της χάρισαν τα υψηλά έκτακτα κέρδη από τις ανταλλαγές ομολόγων ελληνικού δημοσίου.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v