Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Kόβει δάνεια σε καταγγελία ή βαθιά καθυστέρηση με το Mexico

Κατά 3,1 δισ. ευρώ θα μειώσει τα NPEs η τιτλοποίηση Mexico, «καίγοντας» μέρος των υψηλών προβλέψεων της τράπεζας. Οι αναθεωρημένοι στόχοι για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την τριετία 2021-23.

Eurobank: Kόβει δάνεια σε καταγγελία ή βαθιά καθυστέρηση με το Mexico

«Κόκκινα» δάνεια που έχουν καταγγελθεί ή βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματισθεί υψηλές ειδικές προβλέψεις, αλλά και κάποια τυπικά ενήμερα, θα περιλαμβάνει η νέα τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Mexico», που ετοιμάζει η Eurobank για τη φετινή χρονιά.

Η τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι προγραμματίζει τιτλοποίηση δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας θα μειώσει το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ. Το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει κυρίως δάνεια λιανικής και ένα μικρό ποσοστό (σ.σ. της τάξης του 15%) εταιρικών δανείων.

Με βάση όσα έχει αναφέρει σε επενδυτές η Eurobank, συνάγεται ότι στην περίμετρο του χαρτοφυλακίου θα υπάρχουν κατά κύριο λόγο μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υψηλές προβλέψεις.

Έτσι εξηγείται η εκτίμηση ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) από προβλέψεις προβλέπεται να υποχωρήσει στο 55% στο τέλος του 2022 από 62% σήμερα, αλλά και η τοποθέτηση της διοίκησης ότι η επίδραση από τη ζημιά της τιτλοποίησης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει σε μόλις 50 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι η Eurobank θα αιτηθεί, εντός του μήνα, την ένταξη των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes) της τιτλοποίησης στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙ, ενώ το ύψος της ονομαστικής αξίας των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) αναμένεται να είναι χαμηλό, λόγω των υψηλών προβλέψεων και επομένως του μεγέθους, που θα έχουν οι junior notes ομολογίες.

Η τιτλοποίηση, που αναμένεται να τρέξει στο β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς, αποτελεί τη βασική -μη οργανική- κίνηση, μέσω της οποίας η Eurobank θα επιδιώξει να επιτύχει τον αναθεωρημένο στόχο μείωσης του NPE ratio. Μέσω της τιτλοποίησης Mexico, η τράπεζα θα μειώσει τα NPEs κατά 3,1 δισ. ευρώ σε απόλυτο αριθμό. Ταυτόχρονα, όμως, αναμένεται να δημιουργηθούν νέα «κόκκινα» δάνεια από τα moratoria, ύψους 0,9 δισ. ευρώ.

Έτσι, στο τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα διαμορφωθεί στα 3,5 δισ. ευρώ και ο σχετικός δείκτης (NPE ratio) στο 9%. Ο δείκτης Texas ratio θα κινηθεί περίπου στο 36%.

Τον περασμένο Μάρτιο, η τράπεζα υπέβαλε στον SSM το επικαιροποιημένο πλάνο μείωσης των NPEs, για την τριετία 2021-2023. Το πλάνο προβλέπει τη μείωση NPE ratio σε περίπου 9% στο τέλος του 2021, σε 6,5% το 2022 και κάτω του 6% το 2023.

Με το κλείσιμο της συναλλαγής Cairo στις αρχές Ιουνίου 2020 και την επακόλουθη αποαναγνώριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου τιτλοποιημένων δανείων, τον Σεπτέμβριο 2020, ο όμιλος μείωσε σημαντικά το υπόλοιπο των NPEs κατά 7,3 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2020, τα NPEs σε απόλυτο αριθμό διαμορφωνόταν σε 5,7 δισ. ευρώ έναντι 13 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 και το NPE ratio μειώθηκε στο 14% από 29% στο τέλος του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v