Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πύργο γραφείων στο Ελληνικό θέλει η Eurobank

Ο τομέας ακινήτων (πρώην Grivalia) διεκδικεί την αγορά οικοπέδου στο Ελληνικό, για την ανάπτυξη συγκροτήματος γραφείων, που θα στεγάσει τα κεντρικά της τράπεζας. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Lamda Development.

Πύργο γραφείων στο Ελληνικό θέλει η Eurobank

Σε διαπραγμάτευση με τη Lamda βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank, για την αγορά συγκεκριμένου οικοπέδου από αυτά που περιέρχονται στην κυριότητα της Ελληνικό ΑΕ, επί του οποίου προβλέπεται να ανεγερθεί πύργος γραφείων.

Πρόκειται για οικόπεδο επί της Λ. Βουλιαγμένης, στο οποίο, με βάση το master plan, θα αναπτυχθεί πύργος γραφείων περίπου 45 χιλ. τ.μ. Το έργο εντάσσεται σε αυτά της πρώτης πενταετίας και η Lamda σχεδιάζει την πώληση του οικοπέδου, στο πλαίσιο της απόφασής της να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και πώληση των οικιστικών projects του Ελληνικού.

Οι συζητήσεις με τη Eurobank είναι προχωρημένες και εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή αναμένεται, εντός του επόμενου διαστήματος, σύναψη συμφωνίας κυρίων/μνημονίου συνεργασίας (Memorandum of Understanding- MoU).

Η Eurobank επιδιώκει να αποκτήσει το εν λόγω ακίνητο, προκειμένου να αναπτύξει κτίριο γραφείων που θα στεγάσει μεγάλο μέρος των διάσπαρτων σήμερα κεντρικών υπηρεσιών της. Το γεγονός ότι ο πύργος χωροθετείται από την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης και εξυπηρετείται από το μετρό, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Υπενθυμίζεται ότι από την ίδια πλευρά προβλέπεται να αναπτυχθεί, από κοινοπραξία μεταξύ Lamda και επενδυτή, άλλος ένας πύργος μεικτής χρήσης (ξενοδοχεία και γραφεία) καθώς και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, το οποίο στους πάνω ορόφους θα διαθέτει επίσης χώρους γραφείων, που θα πωληθούν από τη Lamda σε τρίτο.

Το πλάνο της Eurobank προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 250 εκατ. ευρώ ετησίως στον κλάδο των ακινήτων, ο οποίος μετά την απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ αποτελεί διακριτό τομέα εντός της τράπεζας, ενισχύοντας και διαφοροποιώντας τη βάση εσόδων της.

Στις 31 Μαρτίου, το ενεργητικό του τομέα επενδυτικών ακινήτων της τράπεζας ανερχόταν σε 1,43 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνει δραστηριότητες επενδυτικών ακινήτων (τράπεζα, Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε. και πρώην όμιλος Grivalia), που σχετίζονται με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων.

Το παραπάνω χαρτοφυλάκιο αποτελείται από περίπου 200 ακίνητα, στους τομείς των γραφείων, λιανικού εμπορίου, εφοδιασμού (logistics), υποδομών και φιλοξενίας. Κατά το α' τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ο όμιλος αναγνώρισε έσοδα από ενοίκια ακινήτων 23 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία Covid-19, ο όμιλος, ως εκμισθωτής, προχώρησε σε κάποιες παραχωρήσεις ενοικίου σε μισθωτές που πλήττονται άμεσα από την πανδημία Covid-19.

Την 31 Μαρτίου 2021, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ανωτέρω μισθωτικών παραχωρήσεων, μετά την αποζημίωση που δόθηκε από το Δημόσιο εντός του 2021, ανέρχεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ και θα αναγνωριστεί σταδιακά στα αποτελέσματα, κατά την εναπομένουσα διάρκεια μίσθωσης των αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ομίλου Lamda Develοpment, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση του εμπορικού κέντρου (στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης), κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, στο οποίο θα λειτουργήσει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC) και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v