Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Κρίσιμο ΔΣ για στρατηγική NPEs και ενδιαφέρον Thrinvest

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αναμένεται να οριστικοποιηθεί η στρατηγική διαχείρισης των NPEs και η κατανομή προβλέψεων. Η επιμένουσα διαφωνία Ellington και η πιθανότητα να ληφθούν αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

Attica Bank: Κρίσιμο ΔΣ για στρατηγική NPEs και ενδιαφέρον Thrinvest

Τη στρατηγική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καλείται να αποφασίσει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, παρότι δεν διαφαίνεται να έχει μεσολαβήσει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τους βασικούς άξονες που θα τη διαπνέουν. Στο Δ.Σ. αναμένεται να συζητηθεί και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Thrinvest για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου. Οι εξελίξεις πιθανώς να καταστήσουν και τυπικά «νεκρό» γράμμα το term sheet, μεταξύ ΤΧΣ - Ellington - ΤΜΕΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, προ περίπου τριών μηνών ΤΧΣ και κοινοπραξία Ellington-ΤΜΕΔΕ κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία μετόχων, για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank, κατά 490 εκατ. ευρώ. Στον πυρήνα της υπήρχε εξαρχής ένα ζητούμενο: να μειωθεί το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της τράπεζας, μέσω της άριστης δυνατής χρήσης των πρόσθετων προβλέψεων 300 εκατ. ευρώ, όταν σειρά γνωμοδοτήσεων (DBRS) και ασκήσεων (Deloitte) αποτύπωναν ότι απαιτούνται αισθητά υψηλότερες προβλέψεις.

Εκτοτε, το πώς θα κατανεμηθούν τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα έσοδα της αποφασισθείσας κεφαλαιακής ενίσχυσης 490 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ ως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδοση/διάθεση warrants) αποτελεί το μείζον θέμα τριβής στο τρίγωνο ΤΧΣ - Ellington - διοίκηση τράπεζας. Η συμφωνία μετόχων, όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, ενείχε μια ενδεικτική κατανομή. Από τα 300 εκατ. ευρώ, τα μισά περίπου να κατευθυνθούν για σχηματισμό προβλέψεων στο χαρτοφυλάκιο Omega. Άλλα περίπου 100 εκατ. ευρώ στην τιτλοποίηση Metexelixis και τα υπόλοιπα στις τιτλοποιήσεις Astir 1 και Astir 2.

Η συμφωνία ενέχει, επίσης, δέσμευση της Ellington να καλύψει οποιαδήποτε ζημιά πιστωτικού κινδύνου προκύψει για την τράπεζα από την τιτλοποίηση Omega, πέραν των πρόσθετων προβλέψεων, που θα κατανεμηθούν στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο, μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Για να υποβοηθηθεί η χάραξη στρατηγικής διαχείρισης/μείωσης των NPEs, η μεν Ellington ανέθεσε στην Pepper να «σκανάρει» εκ νέου το απόθεμα των NPEs της Attica και να προτείνει λύσεις, η δε διοίκηση της τράπεζας επιφόρτισε με παραπλήσιο έργο το δίδυμο UBS-Euroxx.

Οι δύο μελέτες που παραδόθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου δεν συνέκλιναν, όμως, ως προς την προτεινόμενη στρατηγική, αντικατοπτρίζοντας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις διοίκησης και Ellington. Εφόσον δεν βρεθεί κοινός τόπος, στο… παρά πέντε της συνεδρίασης, οι αποφάσεις θα ληφθούν κατά πλειοψηφία, καθώς η στρατηγική διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πρέπει να κλειδώσει ως μέρος του business plan και του capital plan. Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην εν συνεχεία αντίδραση της Ellington.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v