Δάιος Πλαστικά: Συγκυριακή υποχώρηση επιδόσεων στο α’ εξάμηνο

«Κατά το α’ εξάμηνο, ο τομέας των πλαστικών παρουσίασε πτώση, γεγονός που οφείλεται στην εποχικότητα των δραστηριοτήτων και τον επηρεασμό τους από τις καιρικές συνθήκες», σημειώνει η εταιρεία.

Δάιος Πλαστικά: Συγκυριακή υποχώρηση επιδόσεων στο α’ εξάμηνο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα εμφάνισε στο πρώτο μισό του 2023 η Δάιος Πλαστικά, καθώς:

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 23,54 στα 19,4 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA υποχώρησε από τα 3,65 στα 2,63 εκατ. ευρώ.

• Το καθαρό αποτέλεσμα από κέρδη 31 χιλ. μετατράπηκε σε ζημία 1,04 εκατ. ευρώ.

• Στις 30/6/2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 66,95 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του εισηγμένου Ομίλου, «κατά το α’ εξάμηνο, ο τομέας των πλαστικών παρουσίασε πτώση, γεγονός που οφείλεται στην εποχικότητα των δραστηριοτήτων και τον επηρεασμό τους από τις καιρικές συνθήκες. Επομένως η πτώση των πωλήσεων των πλαστικών κρίνεται συγκυριακή και μη επαναλαμβανόμενη και εκτιμάται ότι θα εξομαλυνθεί στο δεύτερο μισό του έτους.

Παράλληλα, ο ξενοδοχειακός κλάδος παρουσίασε αύξηση στο α’ εξάμηνο, γεγονός που οφείλεται σε καλύτερες πληρότητες σε σχέση με το α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ότι η βελτιωμένη εικόνα του κλάδου θα επικρατήσει και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το β΄ εξάμηνο συναρτώνται από μια σειρά εξωτερικών παραγόντων που σχετίζονται κυρίως με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις επιβαρύνσεις λόγω αυξημένων επιτοκίων και κόστους των α’ υλών συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας κλπ. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών του Ομίλου διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες της Διοίκησης για μείωση του λειτουργικού κόστους ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

Συμπερασματικά, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτιωμένες επιδόσεις στις εργασίες του Ομίλου για το β’ εξάμηνο 2023».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v