Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρεκόρ εξαετίας στα μερίσματα των εισηγμένων

Σπάνε φέτος το φράγμα του ενός δισ. ευρώ οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων, οδηγώντας στην υψηλότερη επίδοση τουλάχιστον των τελευταίων έξι ετών. Οι δέκα εταιρείες που έγειραν την πλάστιγγα στο… «παρά πέντε» της χρονιάς.

Ρεκόρ εξαετίας στα μερίσματα των εισηγμένων

Οι αποφάσεις δέκα τουλάχιστον εισηγμένων εταιρειών να μοιράσουν χρήμα στους μετόχους τους κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του 2017 θα έχει ως αποτέλεσμα, οι φετινές διανομές μετρητών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να ξεπεράσουν το περυσινό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες, καθώς πολλοί θεωρούσαν πως το 2016 αρκετές εταιρείες είχαν διανείμει «παραπάνω ποσά», εξαιτίας του ότι από φέτος η φορολογία επί των μερισμάτων θα αυξανόταν από το 10% στο 15%.

Η αύξηση των διανεμόμενων μετρητών (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου) στους μετόχους οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, σπουδαιότεροι εκ των οποίων φαίνεται να είναι:

α) Οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις που αθροιστικά σημείωσαν οι εισηγμένες εταιρείες το 2016 και η συνεχιζόμενη -κατά μέσο όρο- ανοδική τους πορεία μέσα στο 2017 (βλέπε δημοσιευμένα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου).

β) Η διαφαινόμενη σταθεροποίηση ή και ελαφρά ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία μείωσε ως ένα βαθμό τον κίνδυνο της χώρας.

γ) Η εύρεση εναλλακτικών και φτηνότερων πηγών χρηματοδότησης από τμήμα των εισηγμένων εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση, οι φετινές χρηματικές διανομές θα συνεχίσουν και φέτος την ανοδική πορεία που έχουν ακολουθήσει κατά τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση τουλάχιστον των τελευταίων έξι ετών!

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, μετά το χαμηλό των 576 εκατ. ευρώ που μοίρασε το σύνολο των εισηγμένων στους επενδυτές το 2013, ακολούθησαν τα 637 εκατ. του 2014, τα 771 εκατ. του 2015 και το ένα δισ. του 2016.

Επιπλέον, οι υψηλές αυτές χρηματικές διανομές οδηγούν και σε έναν αξιοπρόσεκτο δείκτη μερισματικής απόδοσης το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Έτσι, με δεδομένο ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση των μη τραπεζικών μετοχών στο ΧΑ ήταν στο κλείσιμο της 14ης Νοεμβρίου 42,86 δισ. ευρώ (49,676 δισ. στο σύνολο μείον 6,817 δισ. οι τράπεζες), η μέση μερισματική απόδοση των μη τραπεζικών τίτλων διαμορφώνεται πάνω από το 2,35% και ενδεχομένως πάνω και από το 2,5%, τιμή πολλαπλάσια των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων (μόλις 0,4% έως 0,5%).

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ο υψηλός αυτός δείκτης αποτελεί παράγοντα στήριξης για πολλές μετοχές του ΧΑ σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Επιπλέον, η ανοδική πορεία των χρηματικών διανομών κατά τα τελευταία χρόνια έχει ωθήσει τις χρηματιστηριακές αρχές να δημιουργήσουν ένα δείκτη μερισμάτων σε συνεργασία με τον οίκο FTSE.

Οι διανομές του τελευταίου τριμήνου

Τη διανομή προμερισμάτων 0,15 και 0,30 ευρώ αντίστοιχα ανά μετοχή αποφάσισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil, λόγω της ισχυρής ρευστότητας που διαθέτουν και των ιδιαίτερα καλών οικονομικών αποτελεσμάτων τους μέσα στο 2017.

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε πως θα διανείμει μετρητά για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο έτος στους μετόχους του. Έτσι, μετά το 0,72 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση του Απριλίου (μείον 0,12 ευρώ που είχε δοθεί το 2016 ως προμέρισμα), στη συνέχεια έδωσε 0,10 ευρώ ως προμέρισμα τον Οκτώβριο και τώρα η έκτακτη γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου προτίθεται να μοιράσει 0,70 ευρώ ως κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Στις 28 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι της JUMBO θα λάβουν το υπόλοιπο μερίσματος, ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή, καθώς ισόποσο προμέρισμα είχαν λάβει τον Μάρτιο του 2017.

Στις 24 Νοεμβρίου, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των Πλαστικών Κρήτης θα αποφασίσει την επιστροφή κεφαλαίου, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Για τρίτη φορά φέτος θα μοιράσει χρήμα και η Ικτίνος Μάρμαρα, καθώς: α) Τον Μάρτιο είχε δοθεί 0,027 ευρώ ανά μετοχή, ως διανομή μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης που είχε γίνει στα τέλη του 2016, β) Η τακτική γενική συνέλευση της 30ής Ιουνίου ενέκρινε μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή που ήδη διανεμήθηκε, γ) Η έκτακτη γενική συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου αποφάσισε τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων, ύψους 0,06 ευρώ, που θα δοθούν προσεχώς.

Η Quest Holdings αποφάσισε τον Οκτώβριο και διένειμε στις 14 Νοεμβρίου 0,34 ευρώ ανά μετοχή, με τη μορφή της επιστροφής κεφαλαίου.

Σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε και ο Μουσικός Οίκος Νάκα, ποσό που καταβλήθηκε στις 13 Νοεμβρίου.

Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων θα επιστρέψει στις 22 Δεκεμβρίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή, μετά από σχετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τέλος, στην ΕΛΤΡΑΚ, η τακτική γενική συνέλευση του Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη διανομή 0,1424 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που ήδη καταβλήθηκε. Επιπρόσθετα, συγκαλεί στις 6 Δεκεμβρίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με στόχο τη διανομή μετρητών στους μετόχους της, συνολικού ύψους 1,24 ευρώ! (1 ευρώ μέρισμα και 0,24 ευρώ επιστροφή κεφαλαίου).

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες εισηγμένες εταιρείες που μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.

ΥΓ: Σε κάποιες εταιρείες, όπως κατά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και κατά το 2017, τα διανεμόμενα ποσά στους μετόχους δεν είναι διατηρήσιμα και οφείλονται σε συγκυριακούς λόγους.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v