Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MYTILINEOS: Δείχνοντας το δρόμο προς την πράσινη βιομηχανία

H ελληνική πολυεθνική με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία, που το 2021 έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα.

MYTILINEOS: Δείχνοντας το δρόμο προς την πράσινη βιομηχανία

Για την MYTILINEOS, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του «εταιρικού DNA» της και είναι ενσωματωμένη σε κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, η ελληνική πολυεθνική με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία, που το 2021 έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, δείχνοντας το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία.

Πρωτοπορώντας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Για την MYTILINEOS, το 2021 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο, καθώς έγινε η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους απανθρακοποίησης για το 2030 και το 2050: στοχεύει μέχρι το 2030, σε μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 30% και ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, ενώ μέχρι το 2050 σε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στο σύνολο της δραστηριότητάς της.

Επιπλέον, έγινε μία από τις πρώτες εταιρείες που ενσωμάτωσε πλήρως κριτήρια ESG στην συνολική της επιχειρησιακής και επιχειρηματικής της στρατηγική. Μέσα από τη συνολική της πρόοδο, καθιερώθηκε ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιλογές αυτές συνδυάστηκαν με την επιτάχυνση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της ιστορίας της, αξίας €379 εκατ. στην κατεύθυνση εφαρμογής των δεσμεύσεών της. Και τώρα δρομολογεί νέα επενδυτικά σχέδια που την ισχυροποιούν στο απαιτητικό περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης, καταγράφοντας έμπρακτα και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Οι δεσμεύσεις της MYTILINEOS έγιναν κιόλας πράξεις καθώς ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή των ενεργειών μείωσης εκπομπών CO2, σε ποσοστό 90%, ενώ πλέον όλοι οι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, μόνο το 2021 δαπανήθηκαν €82,8 εκατ.

Διαχείριση νερού και κινδύνων ρύπανσης

Για την MYTILINEOS, η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, διαμορφώνει βασική πρόκληση. Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα, ενώ οι αέριες εκπομπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμηλότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων.

Μια από τις βασικότερες προκλήσεις για την εταιρεία, αποτελεί η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Η MYTILINEOS έχει προχωρήσει σε ενέργειες όπως οι συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων, η συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση των αέριων εκπομπών και των αιωρούμενων σωματιδίων, η εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις ετοιμότητας για διαρροές, η μέτρηση και παρακολούθηση των απορρίψεων νερού από σημειακές πηγές και η διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες νερού σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές δραστηριοποίησης. Η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλωσης και απόρριψης του νερού αποτελεί σημαντικό θέμα για την MYTILINEOS, στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία φροντίζει ώστε η χρήση του νερού σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες, να ακολουθεί αυστηρά τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τις Άδειες Χρήσης Νερού. Παράλληλα, ορίζονται εσωτερικοί στόχοι για την κατανάλωση νερού ανά παραγωγικό Τομέα, ενώ οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος, σε κάθε Τομέα Δραστηριοποίησης, μεριμνούν για την παρακολούθηση των στόχων και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τη δραστηριότητα όλων των βιομηχανικών μονάδων.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί, πως από το 2016 η εταιρεία, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή της και στον εμπλουτισμό των πρακτικών της, συμμετέχει οικειοθελώς στην παγκόσμια πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP – Water Security, μέσω της δημοσιοποίησης εκτενών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συγκρίνοντας τις επιδράσεις και τις επιδόσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Με τη βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία κάθε έκφανσης της εταιρείας, πετυχαίνοντας τους στόχους που θέτει και στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την επόμενη ημέρα, η MYTILINEOS εξελίσσεται και βαδίζει στο δρόμο της πράσινης επιχειρηµατικότητας, δημιουργώντας αξία για την εθνική οικονομία, τους μετόχους, τους ανθρώπους της και την κοινωνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v