Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)

v