Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΣΦΑ: Ο νέος κανονισμός που δείχνει την πόρτα στους Αζέρους

Μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, στη δημοσιότητα ο νέος κανονισμός τιμολόγησης που «διώχνει» τους Αζέρους. Κινητικότητα με Ιταλούς της SNAM. Τι προβλέπει η νέα τιμολόγηση για το φυσικό αέριο.

ΔΕΣΦΑ: Ο νέος κανονισμός που δείχνει την πόρτα στους Αζέρους

Ενώ εντείνονται οι διεργασίες για το μέλλον της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, με την ενεργό πλέον εμπλοκή της ιταλικής SNAM (ο ΔΕΣΦΑ της Ιταλίας), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε και έθεσε σε διαβούλευση τον νέο κανονισμό τιμολόγησης των υπηρεσιών χρήσης του ΔΕΣΦΑ, με βάση τις προβλέψεις της τροπολογίας Σκουρλέτη, η οποία προκάλεσε το πρόβλημα με τη Socar.

Το συμπέρασμα της συνάντησης που είχε χθες ο υπουργός Ενέργειας με τα στελέχη της SNAM είναι ότι το υπουργείο εμμένει στις θέσεις του για:

* περιορισμό της αύξησης του κόστους χρήσης σε επίπεδα κάτω του 30%, έναντι του 67% που θα προέκυπτε από την εφαρμογή του κανονισμού τιμολόγησης χωρίς τις τροποποιήσεις, με αντίστοιχη επιβάρυνση των καταναλωτών,

* διατήρηση του τιμήματος των 400 εκατομμυρίων, το οποίο αμφισβητεί πλέον η Socar, λόγω της αλλαγής του υπολογισμού των τιμολογίων χρήσης του Συστήματος φυσικού αερίου και της συνακόλουθης κατά την άποψή της μείωσης (στο μισό) της αξίας του ΔΕΣΦΑ,

* περιορισμό της συμμετοχής της Socar στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ στο 49%, όπως έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έτσι, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του υπουργού με τους Ιταλούς της SNAM, η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τον νέο τροποποιημένο Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φ.Α.) προκειμένου αυτός να ισχύσει το συντομότερο δυνατόν.

Πάντως, το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός δίνεται στη δημοσιότητα λίγες μέρες πριν λήξει η ισχύς της εγγυητικής επιστολής της Socar (30 Σεπτεμβρίου), ενώ δεν λαμβάνει υπόψη του τις ενστάσεις του «υπερθεματιστή» του διεθνούς διαγωνισμού, σημαίνει ότι μόνο μία πλήρης αναδίπλωση των Αζέρων θα σημάνει ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για κάποιους, προμήνυμα της εξέλιξης αυτής είναι και η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ Κωνσταντίνου Ξιφαρά, η παραμονή του οποίου στη συγκεκριμένη θέση μετά την κυβερνητική αλλαγή του Ιανουαρίου του 2015, συνδέεται με παρεμβάσεις των Αζέρων.

Τι προβλέπει ο κανονισμός τιμολόγησης

Από τα νέα δεδομένα που εισάγει ο νέος κανονισμός τιμολόγησης, αξίζει να αναφέρουμε τον προσδιορισμό του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital) στο 10,62% προ φόρων. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος για άλλες χώρες είναι πολύ υψηλό, αλλά για την Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί και χαμηλό υπό τις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως:

* Κίνδυνος Χώρας (Country Risk Premium): 4,00% (πριν τέσσερα χρόνια είχε προταθεί μέχρι και... 18%)

* Κίνδυνος αγοράς (Market Risk Premium): 6,25%

* Συντελεστής φορολόγησης: 29%

* Μέσος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης (Gearing Ratio): 0,23

* Ποσοστό χρέους (Debt Rate): 4,748%

Το προς ανάκτηση απαιτούμενο έσοδο ανά βασική δραστηριότητα ορίζεται για το 2017 σε 153,8 εκατομμύρια για τη χρήση των αγωγών και σε 9,98 εκατομμύρια για τη χρήση του τερματικού υγροποιημένου αερίου.

Τέλος, η Ανακτήσιμη Διαφορά ετών 2006-2015, που απετέλεσε και την αιτία της ρήξης με τη Socar, καθώς με τον μηχανισμό αυτό μειώνεται το ποσοστό αύξησης των τιμολογίων χρήσης, καθορίστηκε στο ποσό των 284,84 εκατ., με ισόποση κατανομή του στα επόμενα σαράντα έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2017, με προσαύξηση βάσει του τρέχοντος πληθωρισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v