Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 24/7 η αποκοπή του μερίσματος

Από την Παρασκευή 24 Ιουλίου οι μετοχές των Πλαστικών Κρήτης θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2014 ύψους 0,045 ευρώ. Από 31 Ιουλίου η καταβολή.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 24/7 η αποκοπή του μερίσματος

Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνει ότι ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2014 ορίστηκε η Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 27η Ιουλίου 2015 (Record Date), ενώ ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.

H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την τράπεζα από 31 Ιουλίου 2015 έως 31 Αυγούστου 2015.

Μετά την 31.08.2015, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα Αθηνών, οδός Ορυζομύλων 3, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

Υπενθυμίζεται ότι η από 26 Ιουνίου 2015 τακτική γενική συνέλευση των της εταιρίας ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου (ν. 4172/2013), ανέρχεται 0,0405 ευρώ ανά μετοχή.

Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων του σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδοτείται με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

Παρακαλούνται οι χειριστές να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της Eurobank Ergasias ΑΕ, τηλ. 210-3704675, Πεσμαζόγλου 2-6, 101 75, Αθήνα.

Για κάθε πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v