Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης για τις 22 Μαΐου

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 18η Μαΐου 2018.

Ελβιεμέκ: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης για τις 22 Μαΐου

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ανακοίνωσε ότι, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 8/5/2018, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος μετόχου, που εκπροσωπεί το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, η αναβολή της συνεδρίασης για τις 22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 18η Μαΐου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ.

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 19 Μαΐου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v