Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Διεύρυνση δραστηριοτήτων από ΑΠΕ μέχρι... τράπεζες

Σε ποιους επιχειρηματικούς τομείς μπορεί να επεκταθεί ο όμιλος με την τροποποίηση του καταστατικού. Το 76% της Tallon σε Motor Oil και Τζίγγερ. Σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την τροποποίηση του καταστατικού και το deal.

Motor Oil: Διεύρυνση δραστηριοτήτων από ΑΠΕ μέχρι... τράπεζες

Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών του ομίλου της Motor Oil, πέρα από το κύριο και εμβληματικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων του που είναι η διύλιση και εμπορία υγρών καυσίμων, οδηγεί τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων που άρουν περιορισμούς στην περαιτέρω διεύρυνση και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους.

Ήδη έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής με την απόκτηση της εταιρίας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας NRG, τη διάθεση σύγχρονων, αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων μέσω του δικτύου λιανικής καυσίμων AVIN και CORAL, καθώς και τις τελευταίες επενδύσεις σε logistics και μεταφορές, όπως η εξαγορά των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Revoil στην Καβάλα και της επέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ μέχρι τα διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων.

Έτσι, στη διάρκεια της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχει προγραμματίσει σήμερα η διοίκηση της Motor Oil έχει σαν θέμα προς έγκριση από τους μετόχους την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι «σκοπός της εταιρίας θα είναι η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών και κάθε είδους ανεμογεννητριών καθώς επίσης και μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης κάθε είδους αποβλήτων και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς».

Τράπεζες, επενδυτικές και ΜΜΕ

Στην σκιά της εμπλοκής στην εξαγορά της IBG αναφέρεται ότι στους σκοπούς της εταιρίας είναι «η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων και εμπορίας κάθε είδους χρηματοοικονομικών προϊόντων και αξιογράφων και παραγώγων αυτών, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων μηχανογραφικών εφαρμογών, επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, εταιρείες παραγωγής, εμπορίας, προμήθειας και πώλησης στην λιανική και χονδρική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και κάθε είδους πηγές ενέργειας».

Η εξαγορά της Tallon

Εξάλλου, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων είναι η εξαγορά των εταιριών Tallon Commodities Limited με έδρα το Λονδίνο και της Tallon PTE LTD στη Σιγκαπούρη. Οι δύο εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά προϊόντα commodities, όπως αργό πετρέλαιο και προϊόντα του, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κλπ, ανήκουν στην Tallon Group Sarl.

Πιο συγκεκριμένα, και όπως αναφέρεται και στην επεξήγηση των θεμάτων της γενικής συνέλευσης των μετόχων η Motor Oil αποκτά ποσοστό 38% και στην Tallon Commodities και στην Tallon PTE, ενώ αντίστοιχα ποσοστά αποκτά και η Zencharm Holdings Limited της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Motor Οil Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης. Έτσι ο όμιλος και η εταιρία του κ. Βαρδινογιάννη θα ελέγχουν το 76% των δύο εταιριών.

Η διοίκηση του διυλιστηρίου όπως εξηγεί για τις προτεινόμενες προς τη γενική συνέλευση συμφωνίες, πιστεύει ότι ο όμιλος θα έχει όφελος από τη συμμετοχή της στην Tallon, δεδομένου ότι το προσωπικό της διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία στους τομείς διαχείρισης κινδύνων και συναλλαγών με αντικείμενο τα commodities.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v