Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 12,6% το 1ο εξάμηνο

Ευμετάβλητες ισορροπίες και αβέβαιο περιβάλλον. Παγκοσμίως η τροφοδοτική αλυσίδα έχει διαταραχθεί βίαια, ανατρέποντας ισορροπίες ετών, αναφέρει η εταιρεία. Η δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας. Μέρισμα 0,47 ευρώ ανά μετοχή.

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 12,6% το 1ο εξάμηνο

Η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της νέας οικονομικής χρήσης βρίσκει τον όμιλο Jumbο οικονομικά ισχυρό, με θετικό πρόσημο στις πωλήσεις αλλά μέσα σ’ ένα αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο από υγειονομικής πλευράς όσο και από την πλευρά οικονομικών συγκυριών και νέων κοστολογικών δεδομένων, αναφέρει ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα:

Συνολικά, οι πωλήσεις του ομίλου Jumboγια τον μήνα Ιούνιο 2021 κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές πωλήσεις για τον όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος 2021) ήταν αυξημένες κατά +12,6% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ελλάδα: Tον Ιούνιο του 2021, συνέχισαν να λειτουργούν όλα τα φυσικά καταστήματα του ομίλου στην Ελλάδα, με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών, παρουσιάζοντας αύξηση μαζί με το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά περίπου +4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020.

Ωστόσο, ο συνειδητός και ελεγχόμενος περιορισμός των εξαγωγών εμπορευμάτων της εταιρείας προς τις 6 χώρες όπου ο όμιλος έχει παρουσία μέσω συνεργασιών (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο) οδήγησε τις καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατά τον Ιούνιο του 2021 -χωρίς να
υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- να παρουσιάσουν τελικά μικρή αύξηση κατά +1% περίπου, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020. 

Συνολικά, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- για το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος 2021) είναι αυξημένες κατά +4% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Κύπρος: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων
πελατών εντός των καταστημάτων. Oι πωλήσεις κατά τον Ιούνιο του 2021 ήταν μειωμένες κατά -3% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι αυξημένες +16% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Βουλγαρία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων
πελατών εντός των καταστημάτων. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +5% περίπου τον Ιούνιο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι αυξημένες +18% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Ρουμανία: Τον Ιούνιο συνέχισαν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα Jumbο στη χώρα. Οι πωλήσεις του
δικτύου ήταν μειωμένες κατά -4% περίπου τον Ιούνιο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Οι πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν αυξημένες κατά +35% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους για το γεγονός ότι παγκοσμίως η τροφοδοτική αλυσίδα έχει διαταραχθεί με βίαιο τρόπο, ανατρέποντας ισορροπίες ετών. 

Οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη μιας νέας αναγκαστικής στρατηγικής στον τομέα των προμηθειών και του σχεδιασμού λειτουργίας νέων καταστημάτων.

Ωστόσο η φιλοσοφία των Jumbο παραμένει ίδια και η διοίκηση της εταιρείας παραμένει πιστή στην πολιτική της για διανομή μερίσματος κάθε χρόνο παρά τις δύσκολες συγκυρίες. 

Όπως έχει ανακοινωθεί, η εταιρεία θα προχωρήσει για το 2021 σε έκτακτη χρηματική διανομή από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2020, που ισοδυναμεί με μικτό ποσό 0,47 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το μέρισμα που διανεμήθηκε για τη 12μηνη χρήση που έληξε την 30.06.2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής έχει οριστεί η 20.07.2021 και η καταβολή θα ξεκινήσει στις 26 Ιουλίου 2021. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v