Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: SATO A.E. (ΚΟ)

v