«Η πιστοποίηση είναι απόδειξη ‘‘πολιτισμού’’»

Οι επιχειρήσεις αποτελούν κι αυτές τους εταιρικούς πολίτες και η αντανάκλαση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους γίνεται στην κοινωνία και στον καθένα μας ξεχωριστά, σημειώνει ο CEO της TUV Austria Ι. Καλλιάς.

«Η πιστοποίηση είναι απόδειξη ‘‘πολιτισμού’’»
  • Συνέντευξη του CEO της TÜV AUSTRIA Hellas Ιωάννη Καλλιά

Mε ποιον τρόπο η πιστοποίηση αποφέρει αξία όχι μόνο στις εταιρείες, αλλά γενικά στο κοινωνικό σύνολο, εξηγεί ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, αναλύοντας παράλληλα την ευρύτερη και ακριβή έννοια του όρου. Ακόμα, ο κ. Καλλιάς εξηγεί τη διεθνή τάση για αυστηρή προσαρμογή στα κριτήρια ESG, την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο θέμα, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία.

Συνέντευξη στον Χρήστο Ζαρίφη

Για πολλούς είναι ασαφές τι ακριβώς σημαίνει «πιστοποίηση» για μια εταιρεία. Τι αφορά, λοιπόν, τι καλύπτει, σε ποιο εύρος δραστηριοτήτων εκτείνεται;

Για εμάς στην TÜV AUSTRIA Hellas, η πιστοποίηση είναι η απόδειξη «πολιτισμού» μιας επιχείρησης αλλά και της κοινωνίας μας. Αποτελεί το εχέγγυο ότι αυτά που υποστηρίζει μια επιχείρηση πως πράττει σε κάθε επίπεδο, στον τρόπο του επιχειρείν δηλαδή, ισχύουν και είναι μετρήσιμα και μάλιστα με την υπογραφή κύρους ενός ανεξάρτητου οργανισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία.

Η κουλτούρα της πιστοποίησης αντικατοπτρίζει τη λειτουργία της κάθε εταιρείας, καθώς επίσης και της εφαρμογής της φιλοσοφίας της. Είναι οι άνθρωποί της, η διαχείριση των πόρων της. Είναι το απτό αποτύπωμά της στον επιχειρηματικό κόσμο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μη μας διαφεύγει πως οι επιχειρήσεις αποτελούν κι αυτές τους εταιρικούς πολίτες και η αντανάκλαση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους γίνεται στην κοινωνία και στον καθένα μας ξεχωριστά. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η πιστοποίηση.

Από την πείρα σας, από την εικόνα των εταιρειών που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas, ποια πλεονεκτήματα πιστεύετε ότι αποδίδει η πιστοποίηση σε μια εταιρεία;

Για εμάς, κάθε πιστοποίηση, αλλά και κάθε υπηρεσία που παρέχουμε, έχει ως μοναδικό στόχο να δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία για όλους εκεί-νους που την επιλέγουν αλλά και για εκείνους που τελικά αφορά, δηλαδή όλους μας. Κι αυτό γίνεται γιατί όχι μόνο εξυπηρετούνται πλήρως οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης αλλά και γιατί προκύπτουν οφέλη, τόσο επιχειρηματικά όσο και κοινωνικά, σε πολλά επίπεδα.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συμβάλλει στην αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και των υποδομών της, την καλύτερη διαχείριση των πόρων της (έμψυχων και μη) έως και τον ευρύτερο αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές της τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο.
Αδιαμφισβήτητα, όμως, το σημαντικότερο όφελος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού μας συνόλου, γιατί η πιστοποίηση δεν υφίσταται μόνο για να εξυπηρετεί τις εταιρείες και τους επιχειρηματικούς τους σκοπούς και να διευκολύνει το εμπόριο, αλλά κυρίως για να αναβαθμίζει τις ζωές όλων μας. Έτσι, μια επιχείρηση, ο λεγόμενος εταιρικός πολίτης, αναπτύσσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, αλλά και υπογραμμίζει το μήνυμα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.

Άλλωστε, η πιστοποίηση εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο και σε κύριο επενδυτικό και καταναλωτικό κριτήριο. Αναφέρομαι στην επιτακτική πλέον ανάγκη υιοθέτησης κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και χρηστής διαχείρισης (Environmental, Social and Governance - ESG). Η κυκλική οικονομία είναι κορυφαίο θέμα στην εποχή μας και οι εταιρείες οφείλουν να διαμορφώνουν την πολιτική τους σε αυτά τα θέματα και να συμμορφώνονται με τις σύγχρονες επιταγές.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς στο θέμα «πιστοποίηση» ποια είναι; Διακρίνετε κλάδους ή ομάδες εταιρειών που έχουν βαθύτερη κουλτούρα στο θέμα αυτό; Διακρίνετε αλλαγή νοοτροπίας;

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική αγορά παρουσιάζει μια ιδιαίτερη «ευαισθησία» και στροφή στα θέματα της πιστοποίησης και αυτό φαίνεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης. Αυτό είναι απόρροια της ολοένα αυξανόμενης σημασίας της εταιρικής και κοινωνικής υπευθυνότητας που οφείλει να επιδεικνύει μια επιχείρηση, ενώ ζητείται ολοένα και περισσότερο ως προϋπόθεση τόσο για την εμπορική δραστηριοποίηση όσο και για την κοινωνική αποδοχή της.

Στην TÜV AUSTRIA Hellas είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμβάλει σε αυτή τη μεταστροφή του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος, κατά τις τελευταίες μας εκτιμήσεις, όχι μόνο έχει αντιληφθεί τη σημασία της πιστοποίησης, αλλά την αγκαλιάζει σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

Σε όλα αυτά συμβάλλει σημαντικά και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και η σχετική ελληνική νομοθεσία που προσαρμόζεται με ιδιαίτερη ταχύτητα, που φέρνει στο προσκήνιο νέες ανάγκες, προκλήσεις και απαιτούμενες προσαρμογές. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε επίσης μια μεγάλη σειρά υπηρεσιών σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και την αειφορία, με πιο πρόσφατες το NO Food Waste και το Ok Recycled. Έπονται πολλά ακόμη και πραγματικά καινοτόμες υπηρεσίες, που στηρίζουν το μεγάλο όραμα της κυκλικής οικονομίας.

Επίσης, η ίδια η πανδημία ήταν αυτή που ανέδειξε την ανάγκη για ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων. Εκεί, το TÜV AUSTRIA Covid Shield, που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται αποκλειστικά από την TÜV AUSTRIA, αποδείχθηκε ασπίδα της επιχειρηματικότητας, γιατί αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις που την επιδίωξαν, αλλά και διασφάλισε την επιχειρησιακή συνέχειά τους.

Ευρύτερα, ποια είναι η διεθνής τάση στον κλάδο σας; Πώς τον επηρεάζουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η «πράσινη» μετάβαση;

Οι διεθνείς τάσεις στον κλάδο μας ακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς, των ανησυχιών των πολιτών και καταναλωτών, των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των κοινωνιών μας. Μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί τις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη στρατηγική τους και να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους με βάση τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί ένα περιβάλλον νέων κινδύνων, όπου η ανάλυση του ρίσκου, η κυβερνοασφάλεια, η διασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας μιας επιχείρησης έχουν πρωταρχική σημασία. Η πιστοποίηση δίνει και εκεί τις κατάλληλες λύσεις, αφού η εφαρμογή διεθνών προτύπων για την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά και διακριτών και εξειδικευμένων ελέγχων στην ψηφιακή υποδομή δια-σφαλίζουν τις επιχειρήσεις.

Η «πράσινη» μετάβαση και η κυκλική οικονομία είναι τα νέα ζητούμενα. Οι εταιρικοί πολίτες, οι επιχειρήσεις, οφείλουν πια να υπολογίζουν και να εκτιμούν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα των παραγωγικών και διοικητικών διεργασιών τους, διότι αφενός οφείλουν να επιδεικνύουν πραγματική υπευθυνότητα γιατί η αγορά τους αξιολογεί συνεχώς με αυτά τα κριτήρια, αφετέρου να αποδεικνύουν μέσω αξιόπιστων πιστοποιήσεων από τρίτα μέρη, και όχι αυτοδηλώσεων, πως προχωρούν μπροστά με ευθύνη και συνείδηση.

Συμπερασματικά, το περιβάλλον της αγοράς επαναδιαμορφώνεται και η ίδια η εταιρική κουλτούρα αλλάζει, προσφέροντας το αποτύπωμα της υπευθυνότητας που οφείλουν όχι μόνο οι πολίτες και οι καταναλωτές στις επιλογές τους, αλλά και οι εταιρικοί πολίτες, η επιχειρηματικότητα. Εδώ, η πιστοποίηση συμβάλλει τα μέγιστα στην ομαλή μετάβαση σε κάθε στάδιο του μετασχηματισμού της οικονομίας και τελικά στην επιτυχή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ποια είναι η πορεία της TÜV AUSTRIA Hellas μέχρι τώρα; Πώς διαμορφώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική σας;

Η αναπτυξιακή μας πορεία είναι συνεχής και εντυπωσιακή θα έλεγα, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο πως οι ρυθμοί μεγέθυνσης του αποτυπώματος του TÜV AUSTRIA Group στην ελληνική και τη διεθνή αγορά είναι σαφώς μεγαλύτεροι από οποιουδήποτε άλλου ανταγωνιστή μας τα τελευταία τρία συναπτά έτη. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εργαζόμαστε με μεράκι κι επιμονή, αλλά και με το ίδιο πάθος με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες στην Ελλάδα, όπου η χώρα μας διαδραμάτισε και το ρόλο του εναρκτήριου λακτίσματος για τη διεθνοποίηση του TÜV AUSTRIA. Και η επιτυχία ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αρχικό σχέδιο. Είμαστε people business και έτσι η σημασία που αποδίδουμε στους ανθρώπους μας είναι πρωταρχικής σημασίας και αξίας. Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας, αναπτύσσουμε την εταιρεία μας.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά, μέσω του TÜV AUSTRIA Group. Αναπτυσσόμαστε τόσο μέσω του διαρκούς εμπλουτισμού νέων υπηρεσιών, που απαντούν σε σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, αλλά και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παραμένουμε, λοιπόν, στην καρδιά των εξελίξεων με ευελιξία και κατανόηση στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και αυστηρών κριτηρίων, που δημιουργούν αξία και δίνουν πρακτικές λύσεις. Και έτσι συνεχίζουμε, με όχημα τη φιλοσοφία μας ό,τι η πιστοποίηση είναι πολιτισμός.

v