Η ώρα της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής!

Την επόμενη δεκαετία, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην ελληνική αγορά, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων θα αποτελεί καίριο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης ανταγωνιστικότητας για κάθε πρωτοπόρα επιχείρηση, τονίζει ο Ι. Μίχος της Epsilon Net στην Ειδική Έκδοση Business Review του Euro2day.gr με τους New York Times.

Η ώρα της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής!
  • του CEO της Epsilon Net, κ. I. Μίχου

 

Η τεχνολογία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μπορεί να αναδειχθεί ως ο σημαντικότερος καταλύτης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τονίζει ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net. Ο κ. Μίχος καταγράφει τις αλλαγές που συντελούνται, αλλά και τους πόρους που διοχετεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ δείχνει το εύρος των εφαρμογών που θα επηρεάσει κάθε τομέα της ζωής μας. Τέλος, επισημαίνει τον δυναμισμό του ελληνικού κλάδου πληροφορικής και δίνει το στίγμα του Ομίλου Epsilon Net.

 

Οι Έλληνες πολίτες και η επιχειρηματική κοινότητα ανακαλύπτουν, όλο και περισσότερο, τις μεγάλες προκλήσεις και τις νέες σημαντικές ευκαιρίες που φέρνει ενώπιόν τους η τεχνολογία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ειδικά στη χώρα μας, σε συνέχεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, η επώδυνη εμπειρία της πανδημίας επιτάχυνε την προσαρμογή χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νέα εποχή και παράλληλα τους έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά μεγαλύτερη σημασία και αξία για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με πρακτικό τρόπο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η «Ψηφιακή Πυξίδα» αποτελεί τον σχεδιασμό της Ε.Ε., βάσει του οποίου έως και το έτος 2030:

• Τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, big data και AI (τεχνητή νοημοσύνη).

• Εννέα στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν φθάσει σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης.

• Τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί.

• Όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλα τα νοικοκυριά της Ε.Ε. να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και σε όλες τις κατοικημένες περιοχές να υπάρχει κάλυψη 5G.

Οι κατευθύνσεις αυτές αποτελούν για την ελληνική οικονομία μια μοναδική ευκαιρία, μετά και την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανασυγκρότησης και του πλαισίου στήριξης με όσα περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ 2021-2027. Όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα έχει πλέον στη διάθεσή της τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίσει το ψηφιακό της έλλειμμα, που την είχε καθηλώσει στους ουραγούς της Ευρώπης.

Η διοίκηση κάθε ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης οφείλει να επιλέξει προσεκτικά τις τεχνολογίες που ταιριάζουν στις ανάγκες της και να φροντίσει έτσι ώστε τα στελέχη της να αναπτύξουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Οι νέες ψηφιακές λύσεις επιτρέπουν τη διασύνδεση της αγοράς και ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης σε κάθε εταιρεία. Παραδείγματα πρακτικών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν είναι οι υπηρεσίες Cloud, η αρχιτεκτονική διασύνδεσης μέσω APIs, ο ανοιχτός και επαναχρησιμοποιούμενος κώδικας λογισμικού (Open-source Software), οι πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού για Mobile εφαρμογές (MobileApps) και το Internet of Things.

Για την επόμενη δεκαετία, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην ελληνική αγορά, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων θα αποτελεί καίριο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης ανταγωνιστικότητας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά -γιατί όχι;- και εκτός συνόρων, για κάθε πρωτοπόρα επιχείρηση που θα αναγνωρίζει τις ευκαιρίες μέσα από τις ψηφιακές λύσεις και την ολοκληρωμένη διασύνδεσή της με την αγορά. Τυπικό παράδειγμα στην Ελλάδα αποτελεί ο ξενοδοχειακός κλάδος, όπου το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεών του συμμετέχει σε περισσότερες από μία ψηφιακές πλατφόρμες με στόχο τη διασύνδεσή του με την αγορά.

Στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας, ο συνδυασμός των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση δεδομένων, τα big data, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και οι λύσεις Fintech προκαλούν συστηματικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις στην πρόσβασή τους και στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες τους έως και την αλληλεπίδρασή τους με το Δημόσιο και τους προμηθευτές τους.

Η πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση καλείται να αξιοποιήσει θετικά όλες τις νέες δυνατότητες, έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και τη συνεχή εξέλιξή της στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Mία από τις πιο κομβικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις είναι η πλατφόρμα myDATA και η ηλεκτρονική τιμολόγηση που έχει υλοποιήσει και προωθεί η κεντρική φορολογική διοίκηση, επιταχύνοντας τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των επιχειρήσεων, με στόχο ένα αυτοματοποιημένο, απλό και σύγχρονο πλαίσιο.

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές αλλαγές και τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, διαπιστώνεται σημαντική ψηφιακή υστέρηση, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε ελληνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI 2021), παρά τη βελτίωση που παρουσίασαν σε επιμέρους δείκτες οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., το έλλειμμα ψηφιοποίησης παραμένει σημαντικό, σε σύγκριση με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας για αύξηση της παραγωγικότητας. Παρήγορο, βεβαίως, είναι ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποίησε τις ψηφιακές τεχνολογίες και κατόρθωσε στην περίοδο της κρίσης όχι μόνο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, αλλά και να μετασχηματίσει το λειτουργικό και παραγωγικό του μοντέλο, υιοθετώντας την εξ αποστάσεως εργασία και την επιχειρηματική ευκαιρία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η βιομηχανία της πληροφορικής μαζί με τον τραπεζικό κλάδο είναι οι πολλαπλασιαστές και καταλύτες της ψηφιακής μετάβασης για το σύνολο της οικονομίας. Τα θετικά σημάδια για τη βιομηχανία πληροφορικής της χώρας μας είναι ορατά και αξίζει να τα επισημάνουμε και να τα αξιοποιήσουμε:

• Ο κύκλος εργασιών που άγγιξε τα 13,3 δισ. ευρώ το 2020, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕ, και αποτελεί τη βάση για την έναρξη ενός αναπτυξιακού κύκλου για όλες τις επιχειρήσεις του Τομέα.

• Χρηματοδοτήσεις ύψους 7 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 τα επόμενα πέντε χρόνια.

• Οι αποφάσεις της πολιτείας, οι οποίες δρομολογούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατικών δομών και υπηρεσιών με 455 ψηφιακά projects.

• Τα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό που κατευθύνονται σε ερευνητικά κέντρα και data centers στην Ελλάδα.

• Η για πρώτη φορά κατάταξη της Ελλάδας το 2021 ανάμεσα στις 10 ελκυστικότερες ευρωπαϊκές χώρες για επενδύσεις

Στον Όμιλο της Epsilon Net πιστεύουμε ότι το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας και είναι σε θέση να δημιουργήσει χιλιάδες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Από τη θέση ευθύνης του επιχειρηματικού πρωταγωνιστή στο business software, με την εμπειρία και την ευθύνη να εξυπηρετούμε καθημερινά πάνω από 100.000 επιχειρήσεις, προσπαθούμε 24/7, με συνέπεια και συνέχεια, να κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας. Να είμαστε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις, στηρίζοντας στην πράξη τη δυναμική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους και τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους.

 

v