Απόλυτος οδηγός η καινοτομία

O CEO της Bayer Ελλάς κ. Andreas Pollner παρουσιάζει τα βήματα της εταιρείας σε κάθε πεδίο δραστηριότητάς της και εξηγεί τα οφέλη για ασθενείς, καταναλωτές και αγρότες.

Απόλυτος οδηγός η καινοτομία
  • του CEO της Bayer Ελλάς κ. Andreas Pollner

Τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας εταιρείας και τελικά να την καταστίσει περισσότερο ανταγωνιστική, βιώσιμη και αποτελεσματική στις σύγχρονες προκλήσεις, παρουσιάζει ο κ. Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς. Παράλληλα, ο κ. Pollner παρουσιάζει τα βήματα της εταιρείας σε κάθε πεδίο δραστηριότητάς της και εξηγεί τα οφέλη για ασθενείς, καταναλωτές και αγρότες.

Η Bayer αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην ανάπτυξη καινοτομίας στον χώρο των βιοεπιστημών και ειδικότερα στους τομείς της υγείας και της διατροφής. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και με στόχο να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει στους Έλληνες ασθενείς, καταναλωτές και αγρότες την πρόσβασή τους στο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας, κάτι που θα συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής προόδου. Σήμερα, τα περισσότερα από τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας, τα οποία ανοίγουν νέες θεραπευτικές κατηγορίες και τρόπους αντιμετώπισης, έχουν εγκριθεί και είναι διαθέσιμα, όπως εξάλλου και τα ψηφιακά εργαλεία και οι πλατφόρμες του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, που συμβάλλουν στη βιώσιμη γεωργία.

Η Bayer Ελλάς διαθέτει μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική και συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, τη βελτίωση της κλινικής έρευνας, την περαιτέρω υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και προτάσεις για την εκπαίδευση των παραγωγών σχετικά με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου στην Ελλάδα, η εταιρεία πρόσθεσε πρόσφατα μια σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, το νέο πρόγραμμα Level-up. Το Level-up είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής νεοφυών επιχειρήσεων, διαφορετικής ωριμότητας, με κύριο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αναπτυχθούν είτε οργανικά είτε μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε Mentoring, συμβουλευτική από στελέχη της εταιρείας, αλλά και σεμινάρια και ανοιχτές συζητήσεις σε κομβικά ζητήματα που απασχολούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ακόμα, η Bayer Ελλάς υποστηρίζει τους Έλληνες επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και τους ασθενείς, αλλά και τις προσπάθειες της κυβέρνησης, προωθώντας την κλινική έρευνα μέσω της ανάπτυξης γνώσης, από τα αρχικά ακόμη στάδια της ιατρικής εκπαίδευσης, βελτιώνοντας την κλινική πρακτική, ώστε να απορροφήσει εύκολα τα οφέλη της κλινικής έρευνας και ενημερώνοντας την κοινότητα των ασθενών.

Μόλις πρόσφατα συστήθηκε στο κοινό, η καινοτόμος πρωτοβουλία HelathCare Accelerator, η οποία υποστηρίζει και ενδυναμώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-ορόσημο, που στόχο έχει να πλαισιώσει ένα συνεκτικό σύνολο προγραμμάτων και δράσεων σε ορίζοντα τριών ετών. Το HealthCare Accelerator αναπτύχθηκε με όραμα τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» στο οποίο οι τρεις πυλώνες της υγείας -η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα - ενδυναμώνονται, αλληλοεπιδρούν και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους ασθενείς.

Η άρτια ιατρική εκπαίδευση προετοιμάζει τους επαγγελματίες υγείας του αύριο, η βελτίωση της κλινικής πρακτικής οδηγεί σε ένα ασθενοκεντρικό και αποδοτικό σύστημα υγείας, ενώ η κλινική έρευνα βοηθά στην εξέλιξη της φροντίδας για τους μελλοντικούς ασθενείς. Παρά την άμεση σχέση μεταξύ τους, οι τομείς της εκπαίδευσης, της πρακτικής και της έρευνας νοούνται ακόμα ως ξεχωριστά πεδία δραστηριότητας, χωρίς να αναπτύσσονται οι βέλτιστες συνέργειες εντός του ελληνικού συστήματος υγείας και εκ-παίδευσης. Μέσω, λοιπόν, της νέας πρωτοβουλίας HealthCare Accelerator από την Bayer Ελλάς, δημιουργείται ένα οικοσύστημα με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο, σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία επενδύει επίσης στην εκπαίδευση των παραγωγών σχετικά με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνεργασίες κατά μήκος της αλυσίδας των τροφίμων, στοχεύοντας σε πολλαπλά οφέλη για την ελληνική κοινωνία.

Τέλος, αρκετά προϊόντα της σειράς «Bepanthol», της επιτυχημένης σειράς δερμοκαλλυντικών παράγονται τοπικά σε συνεργασία με την εταιρεία Famar. Επιπλέον, η Bayer φέτος, αύξησε αυτήν την παραγωγή, για να καλύψει τη διεθνή ζήτηση για επιλεγμένα προϊόντα της σειράς, αλλά δημιούργησε και νέα καινοτόμο σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος για ξηρά και πολύ ξηρά δέρματα, όπου τα προϊόντα της παράγονται εξ oλοκλήρου στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις παγκόσμιες ανάγκες.

 

v