Γιατί πρέπει να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση

Μέρος της απάντησης στην ενεργειακή κρίση πρέπει να είναι η αξιοποίηση μιας σειράς τεχνολογικών λύσεων που μειώνουν σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα. Γράφει ο Γ. Αλεξόπουλος.

Γιατί πρέπει να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση
  • του Γιώργου Αλεξόπουλου*

Η διετία που πέρασε έθεσε τα θεμέλια για τον ριζικό μετασχηματισμό του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), ο οποίος ανταποκρίθηκε πειστικά στη πραγματικότητα που διαμορφώνεται διεθνώς και προχώρησε σε πολύ σημαντικές τομές, επανακαθορίζοντας τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του κλάδου της ενέργειας.

Η επιλογή της νέας ονομασίας HELLENiQ ENERGY για τον Όμιλο υπογραμμίζει την ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «Vision 2025» που ξεκίνησε το 2021 και αποσκοπεί να μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης. Το βάρος δίνεται στον μετασχηματισμό του Ομίλου, τόσο στον κλάδο της διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων, με την υλοποίηση σημαντικών έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του ανθρακικού μας αποτυπώματος, όσο και στην ανάπτυξη ενός δεύτερου βασικού πυλώνα δραστηριοτήτων στην πράσινη ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε τη σημασία της ασφάλειας στην προμήθεια ενέργειας από διαφορετικές πηγές, με χρήση διαφορετικών τεχνολογιών και σε προσιτή τιμή. Στη συγκυρία αυτή, θα πρέπει ταυτόχρονα να επιτευχθούν και οι τρεις στόχοι: η ενεργειακή μετάβαση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ασφάλεια εφοδιασμού και το μικρότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή. Και στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει οι κυβερνήσεις και ο ενεργειακός τομέας να διασφαλίσουν ότι δεν θα διατρέξει κίνδυνο η προμήθεια της απαιτούμενης ενέργειας, ενόσω αυξάνονται οι ΑΠΕ και οι δυνατότητες αποθήκευσης.

Για τη βέλτιστη χρήση συμβατικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργειακή μετάβαση, πρέπει να αξιοποιηθούν μια σειρά τεχνολογικών λύσεων που μειώνουν σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα. Ο Όμιλός μας επενδύει εδώ και δεκαετίες στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία πλέον δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και στη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Επιπλέον, ήδη δρομολογούμε επενδύσεις συγκατεργασίας βιώσιμων πρώτων υλών στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων και σχεδιάζουμε επενδύσεις δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (μπλε υδρογόνο) και χημικής ανακύκλωσης πλαστικών, για να συνεισφέρουμε στην κυκλική οικονομία με ανακυκλωμένα πετροχημικά προϊόντα.

Οφείλουμε να επιταχύνουμε το πέρασμα στην εποχή της καθαρής ενέργειας, να αξιοποιήσουμε την αποθήκευση και να διαμορφώσουμε το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποδεσμεύσει πολύτιμο χώρο για νέες, βιώσιμες επενδύσεις ΑΠΕ. Εξάλλου, η διαθεσιμότητα των ΑΠΕ και η τιμή τους επηρεάζεται λίγο από γεωπολιτικές αναταράξεις ή άλλους εξωγενείς παράγοντες και η διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει καταστεί η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελλάδα σε νέα έργα ΑΠΕ. Μέσα σε διάστημα 18 μηνών, δωδεκαπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ φτάνοντας στα 340 MW, δεκαπλασίασε το χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη (φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση) ξεπερνώντας τα 2 GW, ενώ αναβάθμισε τον στόχο εγκατεστημένης ισχύος σε 1 GW έως το 2025 και 2 GW μέχρι το έτος 2030 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μια εξέλιξη που θα συμβάλει στη μείωση κατά 50% του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου έως το 2030.

Συστάδα ανεμογεννητριών. Η διαθεσιμότητα των ΑΠΕ και η τιμή τους επηρεάζεται λίγο από γεωπολιτικές αναταράξεις ή άλλους εξωγενείς παράγοντες και η διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Εμβληματικό έργο ήταν η δημιουργία του φωτοβολταϊκου πάρκου ισχύος 204,3 MW στην περιοχή της Κοζάνης, μια επένδυση 130 εκατ. ευρώ, για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο Φ/Β πάρκο με πλαίσια διπλής όψεως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράγει ετησίως ενέργεια 350 GWh και καλύπτει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών με ενέργεια μηδενικών εκπομπών, ενώ στα θετικά στοιχεία προσμετράται και το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, καθώς η τιμή αναφοράς του έργου είναι κάτω από 58 ευρώ τη μεγαβατώρα -δηλαδή δεν επιδοτείται από την αγορά, αντιθέτως συμβάλλει σημαντικά στο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το οποίο αξιοποιείται για την ανακούφιση των καταναλωτών.

Το πλάνο περιλαμβάνει επένδυση και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά, όπου ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, για να διερευνήσουμε από κοινού τις ευκαιρίες ανάπτυξης και στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και στις ΑΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στον Όμιλο HELLENiQ ENERGY να έχει ευδιάκριτο στίγμα στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, καθώς και ένα διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα κάθε αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου.

*Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου HELLENiQ ENERGY και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

v