Ενα νέο μοντέλο για τους δημόσιους οργανισμούς

Με βάση το τρίπτυχο «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα, Ανάπτυξη», εξασφαλίζεται και προάγεται η ύδρευση για τον μισό πληθυσμό της χώρας. Γράφει ο Χάρης Σαχίνης.

Ενα νέο μοντέλο για τους δημόσιους οργανισμούς
  • του Χάρη Σαχίνη*

Διοικήσεις εταιρειών όπως η ΕΥΔΑΠ, με πολύπλευρη προσφορά και σημαντική αποστολή, δεν αρκεί να διαχειρίζονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Οφείλουν να διαμορφώνουν όλα όσα απαιτούνται προκειμένου να απαντήσουν στα επόμενα προβλήματα, αυτά που δεν είναι ακόμα ορατά σε όλους.

Αν υπάρχει κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι στην EΥΔΑΠ, είναι ότι όλοι μαζί, διοίκηση, μέτοχοι, εργαζόμενοι, τοπικές κοινωνίες, συντονίσαμε τον βηματισμό μας προκειμένου να εφαρμόσουμε στην πράξη ένα νέο υπόδειγμα δημόσιου οργανισμού.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια αξιοποιήσαμε όλους τους διαθέσιμους πόρους: την ισχυρή παρουσία του βασικού μετόχου, που πάντα ήταν και θα παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, την αφοσίωση των εργαζομένων, που κάλυψαν αποτελεσματικά κάθε έκτακτη ανάγκη από την πανδημία έως τις φυσικές καταστροφές όπως φωτιές και πλημμύρες, τη θέληση τοπικών κοινωνιών όπως αυτές της Ανατολικής Αττικής που δέχθηκαν μετά από συνεχή διάλογο την προσωρινή αναστάτωση για να γίνουν έργα αναβάθμισης στην περιοχή τους, με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και σύγχρονων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το Φράγµα του Μαραθώνα (αρχείο EΥΔΑΠ). Η συντονισµένη δράση διοικήσεων, µετόχων, εργαζοµένων και τοπικών κοινωνιών µπορεί όχι µόνο να διασφαλίσει αλλά και να βελτιώσει κοινωνικά αγαθά όπως το νερό.

Πρέπει να πω ότι σήμερα όλα αυτά μοιάζουν αυτονόητα και θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ένας μεγάλος δημόσιος οργανισμός, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και καλύπτει κρίσιμες ανάγκες του μισού πληθυσμού της χώρας, πρέπει να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Ωστόσο, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή, αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο.

Χρειάστηκε να διαπραγματευθούμε με το Δημόσιο ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, να δρομολογήσουμε την αναδιοργάνωση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, να καλύψουμε πλήρως τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και κάθε έκτακτη και πιεστική κατάσταση που προέκυπτε.

Όλα αυτά συνιστούν όλα όσα επιχειρούμε: το νέο μοντέλο λειτουργίας ενός σύγχρονου δημόσιου οργανισμού, ο οποίος καθορίζεται από τους τρεις στόχους, τα «τρία Α», από τα αρχικά των κεντρικών επιλογών μας, που είναι η Ασφάλεια, η Αποτελεσματικότητα και η Ανάπτυξη. Όλα όσα γίνονται, όλα όσα σήμερα θεωρούνται δεδομένα και προφανή, στηρίζονται σε μία από τις επιδιώξεις αυτές.

Πρώτη επιδίωξη είναι η εγγύηση Ασφάλειας για το προσωπικό αλλά και για τους καταναλωτές. Αποστολή μας η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ακολουθώντας αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.

Συγχρόνως οφείλουμε σεβασμό και στους πόρους που διαθέτουμε. Σταθερή επιλογή μας η Αποτελεσματικότητα, που επιβάλλει αναβάθμιση των υποδομών και μείωση της πολυπλοκότητας της οργάνωσης, μείωση του λειτουργικού κόστους και αναβάθμιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης. Οφείλουμε να δημιουργούμε υπεραξία για την κοινωνία.

Ωστόσο, καμία από τις επιδιώξεις αυτές δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μια βασική προϋπόθεση, την Ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί στους μετόχους και στην κοινωνία, χωρίς επιτάχυνση των επενδύσεων, ευρύτερο επιχειρηματικό σχέδιο -σε αρμονία με το ρυθμιστικό πλαίσιο- προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των μετόχων του οργανισμού.

Πρέπει να επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους όλους μαζί ταυτόχρονα. Δεν είναι εφικτή η Ασφάλεια χωρίς Αποτελεσματικότητα. Δεν θέλουμε Ανάπτυξη που αγνοεί την Ασφάλεια. Προωθούμε με συνέπεια και επιμονή τις αρχές και τους στόχους μας, γιατί προσδιορίζουν την αποστολή μας, είναι οι δεσμεύσεις μας, ο δρόμος που διαλέξαμε, το όραμά μας για το μέλλον.

Προχωράμε στην υλοποίηση των στόχων μας βασιζόμενοι στα «τρία Α» για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εταιρείας, η οποία καλύπτει σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, πάντα με σεβασμό αφενός στο περιβάλλον, αφετέρου στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι προετοιμάζουμε το μέλλον.

*Ο κ. Χάρης Σαχίνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της EΥΔΑΠ


v