Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΑ

Audio Visual: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Audio Visual: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Μεταξύ 2,4 – 2,7 ευρώ ορίσθηκε το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής της Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ (Audio Visual) για την εισαγωγή των τίτλων στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Μοτοδυναμική: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Μοτοδυναμική: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Από 14-16 Ιουνίου 2005 θα διεξαχθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας Μοτοδυναμική στην Παράλληλη Αγορά του ΧA. Το εύρος τιμής ορίσθηκε μεταξύ 5,4 και 5,7 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Π&Κ Capital ΑΧΕΠΕΥ. Η μετοχική σύνθεση. Οι δεσμεύσεις. Τα μεγέθη. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από 7 έως 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, ενώ το εύρος τιμής ορίστηκε μεταξύ 2,04 και 2,20 ευρώ. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο.

ΕΒΙΚ: Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής στη ΝΕΧΑ

ΕΒΙΚ: Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής στη ΝΕΧΑ

Από 20 έως 22 Απριλίου θα διαρκέσει η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της ΕΒΙΚ στη ΝΕΧΑ. Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 2,9 - 3,3 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Omega Bank. Οι βασικοί μέτοχοι. Οι δεσμεύσεις. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Δίολκος ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α

Δίολκος ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α

Στην περίοδο από 15 έως 20 Απριλίου 2005 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της Δίολκος ΑΕΕΧ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 1,90-1,95 ευρώ. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

ΣΙΔΜΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Aπό 12 έως 15 Απριλίου 2005 θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας Σίδμα (Σιδηρεμπορική Μακεδονίας) για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά με στόχο την άντληση 14 εκατ. ευρώ περίπου. Το εύρος τιμής καθορίστηκε μεταξύ των 5 – 5,6 ευρώ ανά μετοχή. Οι βασικοί μέτοχοι. Οι δεσμεύσεις. Δείτε το ενημερωτικό.

GNEF ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Στο διάστημα από 14 έως 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Global New Europe Fund ΑΕΕΧ στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, με την εισαγωγή 16.341.440 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία υπολογίζει να αντλήσει κεφάλαια της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ περίπου.

ΤΕΧΝΕΡΓΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της ΤΕΧΝΕΡΓΑ - Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το δεσμευτικό εύρος τιμών ορίσθηκε μεταξύ 6,46 - 7,10 ευρώ ανά μετοχή.

FHL Mermeren: Το ενημερωτικό εισαγωγής στην ΕΑΓΑΚ

Μεταξύ 6,70 έως 7,50 ευρώ ορίσθηκε το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των ΕΛ.ΠΙΣ. των μετοχών της Mermeren Kombinat Ad Prilep, θυγατρική της Κυριακίδης Μάρμαρα, στη διάρκεια της δημόσιας εγγραφής (28-30 Απριλίου) για την εισαγωγή στην ΕΑΓΑΚ.

Δέλτα Project: Το ενημερωτικό εισαγωγής στη ΝΕΧΑ

Από τις 21 έως και τις 23 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο της Δέλτα Project στη ΝΕΧΑ. Το εύρος τιμών καθορίστηκε μεταξύ 9,78 και 11,24 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι, οι προθέσεις, το επενδυτικό πλάνο, οι κίνδυνοι και οι προοπτικές.

Alpha Γκρίσιν: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Eurobrokers: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Intramet: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Ελινόιλ: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο Χ.Α.

Sprider: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο ΧΑ

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Ίλυδα στη ΝΕΧΑ

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Κλουκίνας - Λάππας

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Revoil

Το ενημερωτικό της ΔΕΗ για το γ΄ πακέτο μετοχών

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Profile

v