MYTILINEOS: Επενδύοντας στο μέλλον

Η διαφοροποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της MYTILINEOS αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, έχοντας παράλληλα αξιόλογη διεθνή παρουσία και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

MYTILINEOS: Επενδύοντας στο μέλλον

Η MYTILINEOS αποτελεί μία κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας. Η διαφοροποιημένη επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, έχοντας παράλληλα μια αξιόλογη διεθνή παρουσία, ενώ το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι οι συνέργειες που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν οι τομείς.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2020, εν μέσω μίας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η MYTILINEOS καταφέρνει να παραμένει πλήρως λειτουργική, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία επωφελείται από τις συνέργειες των τομέων δραστηριότητάς της, αλλά και από το μοναδικό επιχειρηματικό της μοντέλο.

Αυτά τα ανθεκτικά της χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζονται και στα οικονομικά της αποτελέσματα, ενώ υπογραμμίζουν την ικανότητα της εταιρείας να απορροφά αποτελεσματικά τις συνέπειες της πανδημίας. Ταυτόχρονα, τίθενται οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, που αναμένεται να είναι δυναμική για τα επόμενα χρόνια.

Στο εννεάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε 1.341 εκατ. ευρώ και 235 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, δείχνοντας ότι η εταιρεία όχι μόνο καταφέρνει να κοιτάξει και αυτή την κρίση «στα μάτια», αλλά και ότι μπορεί να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Η MYTILINEOS έχει εδραιωθεί στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2020, συνέχισε τις ισχυρές επιδόσεις της, παρά τη μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω της πανδημίας και των χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Παράλληλα, είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αφού η συνολική παραγωγή ενέργειας από θερμικές μονάδες και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αντιπροσωπεύει το 9,4% της συνολικής παραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας ενισχύεται και από την ενασχόλησή της με την εμπορία και προμήθεια Φυσικού Αερίου.

Μέσω αυτής, εξασφαλίζει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο με ανταγωνιστικούς όρους, ενώ το μερίδιο αγοράς της ανήλθε στο 38% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 8,5% στο τέλος του εννεαμήνου του 2020, ξεπερνώντας τους 260.000 πελάτες.

Τομέας Μεταλλουργίας

Η MYTILINEOS κατέχει επίσης ηγετική θέση στον χώρο της Μεταλλουργίας μέσω της επωνυμίας Αλουμίνιον της Ελλάδος, που αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας αντιπροσωπεύει το 27,2% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ οι βιομηχανικές μονάδας αλουμίνας και αλουμινίου λειτούργησαν απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα, παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας τόσο στη ζήτηση των προϊόντων όσο και στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Η MYTILINEOS δημιούργησε πρόσφατα μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας πως η πρώην θυγατρική της METKA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, Στους εννέα μήνες του έτους, η οικονομική απόδοση του Τομέα ήταν ανάλογη της προηγούμενης χρονιάς, κάτι που καταδεικνύει την ανθεκτικότητά του, αλλά και τη δυναμική του. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συνεχίζει να εκτελεί έγκαιρα και με επιτυχία τα έργα που έχει αναλάβει, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί και να κερδίζει νέες συμβάσεις σε αγορές με αυξημένες ανάγκες πράσινης ενέργειας.

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2020 είναι μια χρονιά-ορόσημο για τον πρώην πλέον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, που μετασχηματίστηκε σε Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρεία, εκτός από την παραδοσιακή κατασκευή θερμοηλεκτρικών σταθμών και επιλεγμένων κατασκευαστικών έργων, ενισχύεται πια από τη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Έχοντας επίγνωση των διεθνών τάσεων, η MYTILINEOS επενδύει στη μοναδική τεχνογνωσία της και προσφέρει λύσεις σε μία ευρεία γκάμα «πράσινων» έργων. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής στροφής αναμένεται να αποφέρουν άμεσα καρπούς, ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2020: με την εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά και με την ανάληψη νέων έργων. Παράλληλα, θα αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που θα έρθουν στη χώρα μέσω των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, η MYTILINEOS κατάφερε να αντιμετωπίσει τις απειλές γρήγορα και αποτελεσματικά, τόσο για τους υπαλλήλους της όσο και για την παραγωγική της δραστηριότητα.

Σήμερα, καθώς ζούμε το δεύτερο κύμα, η εταιρεία παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση για την εξέλιξη της πανδημίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ενεργή και υγιής.


v