«Ανάσες» ρευστότητας στην επιχειρηματικότητα

«Το ΤΜΕΔΕ θα παίξει στο ακέραιο τον θεσμικό του ρόλο για τους πιστούχους-μέλη του, αποτελώντας έναν αξιόπιστο αναπτυξιακό πυλώνα για την πραγματική οικονομία», τονίζει ο Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Ταμείου.

«Ανάσες» ρευστότητας στην επιχειρηματικότητα
  • Συνέντευξη του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου

«Για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση του θεσμού της εγγυοδοσίας, για την οποία εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα», τονίζει ο Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Ακόμα, παρουσιάζει τις συνθήκες στην αγορά, τη νέα ύλη έργων, τις προοπτικές που δημιουργούνται εν όψει του Ταμείου Ανάκαμψης, τις προϋποθέσεις για ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο ΤΜΕΔΕ.

Εκτός από την παραδοσιακή σας δραστηριότητα, αναζητείτε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξετε τις 5.500 επιχειρήσεις και τους 30.000 πιστούχους-μέλη σας; Ποια είναι αυτά;

Ήδη βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να κοινοποιήσουμε τις προτάσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση νέων γραμμών εγγυοδοσίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες θα δώσουν μια σημαντική πνοή στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να διερευνούμε σημαντικές προοπτικές για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), του οποίου το ΤΜΕΔΕ είναι πλήρες και ενεργό μέλος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κλάδος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων απασχολεί το 90% και πλέον του συνόλου των εργαζομένων, ενώ αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και το οριστικό ξεπέρασμα των συνεπειών αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας, απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η ενίσχυση του θεσμού της εγγυοδοσίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση, στο ΤΜΕΔΕ θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.

Πιστεύετε πως μπορούν και πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τομέα της εγγυοδοσίας ώστε να αυξηθεί και η ύλη του ΤΜΕΔΕ; Ποιες πρέπει να είναι αυτές;

Οι προοπτικές που υπάρχουν για την ενίσχυση της αγοράς μέσω της εγγυοδοσίας είναι τεράστιες. Θα σας δώσω δύο απλά παραδείγματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο φορείς σαν το ΤΜΕΔΕ δημιουργούν πρόσθετες γραμμές ασφάλισης των δανείων και της ρευστότητας, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο το τραπεζών προς όφελος της αγοράς, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, κοινή πρακτική είναι πλέον η χρηματοδότηση του εκάστοτε έργου και όχι της εταιρείας που το εκτελεί. Μιλάμε για διαφορετική τελείως φιλοσοφία. Αυτές οι πρακτικές μας ενδιαφέρουν άμεσα.

Από εκεί και πέρα, η κάθε είδους διευκόλυνση πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πιστοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία είναι κάτι που θα ευνοήσει τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα, και θα δημιουργήσει νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, που είναι και το κρίσιμο ζητούμενο σε αυτή τη φάση για τον τόπο.

Υπάρχουν νέες κατηγορίες έργων ή επενδύσεων που σας ενδιαφέρουν και στις οποίες σήμερα δεν έχετε παρουσία;

Υπό αντίξοες πραγματικά συνθήκες, τα μέλη του ΤΜΕΔΕ δίνουν δυναμικά το «παρών» σε κάθε μικρό ή και μεγάλο έργο στη χώρα. Τα νέα υγειονομικά δεδομένα, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων, η κυκλική οικονομία, αλλά και οι επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δημιουργούν μια νέα ύλη έργων, την οποία το ΤΜΕΔΕ μέσω των πιστούχων - μελών του είναι έτοιμο να στηρίξει δυναμικά.

Είναι επιτακτική ανάγκη η αποτελεσματική αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η ολοκλήρωση των έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Τα ποσά για τα συγκεκριμένα έργα ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Έργα στα οποία το ΤΜΕΔΕ θα παίξει στο ακέραιο τον θεσμικό του ρόλο για τους πιστούχους-μέλη του, προσφέροντας ανάσες ρευστότητας και αποτελώντας έναν αξιόπιστο αναπτυξιακό πυλώνα για την πραγματική οικονομία.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΜΕΔΕ για το 2019, που ήταν εξαιρετικά θετικά. Το 2020 πώς εξελίχθηκε υπό το βάρος της πανδημίας;

Εν μέσω πανδημίας και παρά το δυσμενές κλίμα που διαμορφώθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, συνεχίσαμε απρόσκοπτα την πιστοδοτική και εγγυοδοτική μας λειτουργία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρονική έκδοση των εγγυητικών να μην έχει παρουσιάσει κάμψη. Αναμένουμε το κλείσιμο του τελευταίου τριμήνου το 2020, προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη χρονιά που φεύγει. Όμως, όλα δείχνουν ότι χάρη στη σοβαρή στρατηγική που χαράξαμε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτή η χρονιά αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο.

Στο ΤΜΕΔΕ, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Έτσι, εδώ και τρία χρόνια έχουμε μετατρέψει το Ταμείο σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες. Αυτή η επιλογή σήμερα μας δικαιώνει απόλυτα.

Ως φορέας που στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τον τεχνικό κόσμο, τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει ώστε να επιταχυνθούν μεγάλα και μικρότερα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις ετών;

Οι αλλαγές του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις, που είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής που κατέθεσε τις σχετικές προτάσεις για τη σύνταξή του, πρόκειται να δώσει μια νέα ώθηση στην αγορά. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, πολύ σοβαρές παρεμβάσεις για το μείζον πρόβλημα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα δημόσια έργα, που δημιουργούσε πολύ μεγάλες δυσλειτουργίες. Από εκεί και πέρα, απαιτείται σημαντική απλοποίηση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των δικαστικών αποφάσεων, ουσιαστική τόνωση της ρευστότητας, με ταυτόχρονη ελάφρυνση των βαρών. Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτούνται περισσότερο θαρραλέες αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, μπορεί να λειτουργήσει -και λειτουργεί ήδη- ως καταλύτης για όλες αυτές τις αλλαγές που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Εάν δράσουμε αποφασιστικά, μπορούμε να μετατρέψουμε την πανδημία σε ευκαιρία.

v