ΦΑΚΕΛΟΙ

Ποιoς θα μας φυλάξει από τους φύλακες;

Ποιoς θα μας φυλάξει από τους φύλακες;

Μια αλυσίδα από σκάνδαλα πλήττει εσχάτως τις κεφαλαιαγορές του κόσμου, την Ευρώπη, την Ελλάδα (γνωστή πλέον η περίπτωση της ΕΤΒΑ Finance), αλλά και τη... ”μητέρα” όλων των αγορών, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση αξιοπιστίας και η θέση των επενδυτών.

v